Skrínink okultního nádorového onemocnění při diagnóze nevyprovokované první epizody hluboké trombózy

27. 7. 2015

Velmi zajímavá studie byla recentně publikovaná v časopise New England Journal of Medicine. Týkala se nevyprovokovaných hlubokých žilních trombóz a snahy odhalit možnou skrytou příčinu, která k rozvoji trombózy mohla přispět.

Venózní tromboembolismus (VTE) může být jedním z velmi časných symptomů nádorového onemocnění. Neexistuje jednotný přístup ke strategii pátrání po okultním nádorovém onemocnění u jedinců s VTE, který se objevil bez zjevné příčiny. Autoři tohoto sdělení se pokusili srovnat efektivitu strategie zahrnující ve skríninku navíc CT vyšetření břicha a pánve.

Studie probíhala ve více centrech v Kanadě. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin. V první skupině podstoupili nemocní základní skrínink na okultní nádorové onemocnění zahrnující základní krevní testy, rentgenové vyšetření hrudníku, skrínink nádoru prostaty, prsu a děložního čípku. Ve druhé skupině byl k výše zmíněným testům přidán ještě CT sken břicha a pánve. Primárním cílem studie byl počet potvrzených nádorových onemocnění v prvním roce následného sledování, která nebyla odhalena skríninkovou strategií.

Do studie bylo zařazeno 854 nemocných, z nichž u 33 (3,9 %) bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mezi první epizodou VTE a koncem 1. roku následného sledování: u 14/431 (3,2 %) nemocných vyšetřených základním skríninkovým panelem a u 19/423 (4,5 %) nemocných vyšetřených navíc i CT skenem (p = 0,28). Ve skupině vyšetřené skríninkem nezahrnujícím CT vyšetření nebyla odhalena 4 nádorová onemocnění, zatímco ve skupině vyšetřené navíc i CT skenem to bylo 5 neodhalených nádorů (p = 1,0).

Studie ukázala, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami nemocných, pokud jde o dobu do stanovení diagnózy nádoru (4,2 měsíce versus 4,0 měsíce u skupiny s CT skenem) či o mortalitu spojenou s nádorovým onemocněním (1,4 % oproti 0,9 %, p = 0,75).

Prevalence skrytého nádorového onemocnění mezi pacienty s první epizodou nevyprovokovaného VTE je obecně nízká. Rutinní skrínink nádorového onemocnění zahrnující navíc i CT vyšetření břicha a pánve nepřinesl signifikantí přínos.

(eza)

Zdroj: Carrier M. et al. Screening for Occult Cancer in Unprovoked Venous Thromboembolism. N Engl J Med – publikováno online 22. června 2015Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa