Screening karcinomu plic u rizikové populace pomocí nízkodávkové počítačové tomografie má vysokou specificitu a senzitivitu

5. 1. 2015

Analýza studie NELSON ukázala vysokou senzitivitu a specificitu screeningu karcinomu plic u vysoce rizikových osob pomocí počítačové tomografie (CT) s nízkou dávkou záření s prodlužujícími se intervaly vyšetření. Podíl intervalových karcinomů byl nízký, dosáhl pouze 1 %. Tyto výsledky by mohly pomoci zlepšit algoritmus screeningu tohoto onemocnění.

Holandsko-belgická studie NELSON hodnotí vliv screeningu karcinomu plic pomocí nízkodávkového CT provedeného v 1., 2., 4. a 6. roce na 10letou mortalitu. Zařadila 15 822 pacientů ve věku 50–75 let, kteří kouřili ≥ 15 cigaret denně déle než 25 let nebo ≥ 10 cigaret déle než 30 let a stále kouří nebo přestali kouřit před < 10 lety. Tato předem plánovaná analýza se týkala pacientů ze skupiny se screeningem, kteří podstoupili alespoň jedno CT vyšetření. Screening probíhal na základě přítomnosti a objemu suspektních uzlů, u nejasných případů se vyšetření zopakovalo. Autoři použili údaje o všech případech karcinomu plic zjištěných při prvních 3 kolech screeningu ve studii a během následujících 2 let podle národního onkologického registru.

Ze 7 915 účastníků studie Nelson přiřazených do skupiny se screeningem bylo v této analýze hodnoceno 7 155 osob. U 187 (3 %) z nich bylo při CT screeningu zachyceno 196 karcinomů plic a u dalších 34 pacientů bylo zjištěno 35 intervalových karcinomů (< 1 %). Senzitivita prvních 3 kol CT screeningu v kombinaci s následným 2letým sledováním dosáhla 84,6 %, specificita 98,6 %, pozitivní prediktivní hodnota byla 40,4 % a negativní prediktivní hodnota 99,8 %.

Retrospektivní posouzení případů intervalových karcinomů ukázalo, že ve 35 % nebyl nález na CT viditelný. V ostatních případech nebyl nález zachycen z důvodu interpretačních chyb (50 %), chybné klasifikace dle protokolu (6 %), noncompliance pacienta (6 %) a nedodržení protokolu studie (3 %). Intervalové karcinomy byly častěji diagnostikovány ve stadiu III–IV (83 % vs. 22 %) a častěji se jednalo o malobuněčné karcinomy (20 % vs. 4 %) a méně často o adenokarcinomy (26 % vs. 52 %).

Americké klinické standardy pro screening karcinomu plic publikované v prosinci 2013 doporučují každoroční screening pomocí nízkodávkové CT u osob ve věku 55 až 80 let s anamnézou kouření 30 balíčkoroků, kteří stále kouří nebo přestali kouřit před < 15 lety. Screening se přeruší, pokud osoba již 15 let nekouří nebo se objeví onemocnění, které výrazně snižuje očekávanou délku života nebo schopnost či ochotu podstoupit případnou kurativní terapii karcinomu plic. V Evropě zatím podobný populační screening karcinomu plic nebyl zaveden. Čeká se na sdružené výsledky z evropských studií ohledně mortality a nákladové efektivity.

 (zza)

Zdroje:

1) Horeweg N., et al. Detection of lung cancer through low-dose CT screening (NELSON): a prespecified analysis of screening test performance and interval cancers. Lancet Oncol 2014 Oct 1. pii: S1470-2045(14)70387-0. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70387-0. [Epub ahead of print]. 2) Ru Zhao Y., et al. NELSON lung cancer screening study. Cancer imaging 2011 Oct 3; 11 Spec No A: S79–84. doi: 10.1102/1470-7330.2011.9020.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa