Psychedelika možná najdou další využití

1. 11. 2018

Před 40 lety byla psychedelika intenzivně zkoumána a nyní zažívají svůj druhý boom. Je to jen móda, nebo nám opravdu mohou pomoci?

Psychedelická renesance

Léčba psychedeliky se po desítkách let znovu dostává ke slovu a nejen u nás v této oblasti probíhá intenzivní výzkum. Tým vědců z amerického Baltimore se rozhodl na základě úspěšných pilotních studií prozkoumat terapeutické možnosti psilocybinu u osob závislých na kouření. Jejich studie si kladla za cíl nejen odhalit mechanismus, kterým psilocybin může přispět k odvyknutí kouření, ale také nalézt klíčové údaje ve výpovědích probandů. Na základě analýzy výsledků léčby se pak snažili porozumět celému terapeutickému procesu v delším časovém horizontu.

Povězte nám o svém tripu!

Studie měla retrospektivní charakter. Testované osoby prodělaly léčbu psilocybinem a poté zpětně popisovaly své prožitky ve strukturovaném rozhovoru. Takto získaná data byla rozebrána tematickou analýzou.

Podle účastníků byla psilocybinová sezení provázena barvitými zážitky, při kterých měli možnost nahlédnout do své vlastní identity a důvodů, proč kouří. Prožitek propojení těchto rovin, úžasu nad ním a zvědavosti přetrval i po odeznění účinku drogy. Pokusné osoby zdůrazňovaly, že to, co díky psilocybinu prožily, zastínilo jakékoliv abstinenční příznaky spojené s odvykáním kouření.

Lék proti sobeckosti?

Důležitým prvkem léčby byla intenzivní účast výzkumného týmu, přípravné konzultace a sdílení prožitků. A skutečně se dá hovořit o úspěchu, pacienti dokonce popisovali pozitivní psychické změny, které u nich podání psilocybinu navodilo, jako zesílené estetické vnímání, altruismus a prosociální chování.

Tato práce je jistě velmi zajímavým příspěvkem k psychofarmakologickému výzkumu psychedelik. Odložte však Pharmindex, psilocybin tam není. Ostatně ani nedostatek estetického vnímání, ani ztráta altruismu nejsou dostatečným opodstatněním k jeho podání. Máte-li zájem jít ve stopách Jana Evangelisty Purkyně a propůjčit své tělo vědě, musíte si najít jinou záminku. Anebo správný atlas hub.

(pez)

Zdroj: Noorani T., Garcia-Romeu A., Swift T. C. et al. Psychedelic therapy for smoking cessation: qualitative analysis of participant accounts. J Psychopharmacol 2018 Jun 25; 32 (7): 756–769, doi: 10.1177/0269881118780612.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa