Primární dysmenoreu můžou zmírnit jógové pozice

15. 6. 2015

Randomizovaná studie prokázala snížení závažnosti a délky trvání primární dysmenorey při provádění tří jógových pozic – kobry, kočky a ryby – v luteální fázi menstruačního cyklu.

Primární dysmenorea postihuje až 50 % dospívajících dívek a je častým problémem i u mladých žen. Bolestivá menstruace bývá obtížně zvladatelná analgetiky a vede k častým absencím ve škole a v práci. V této studii se podařilo prokázat příznivý vliv jednoduché intervence spočívající v provádění jógových pozic ve druhé půli menstruačního cyklu.

Zařazeno bylo 92 studentek ve věku 18–22 let s primární dysmenoreou. Dívky byly náhodně přiřazeny buď ke cvičení jógy (n = 50), nebo do kontrolní skupiny (n = 42). Hodnocena byla intenzita menstruační bolesti pomocí vizuální analogové škály a délka trvání bolesti. Dívky byly sledovány v průběhu tří menstruačních cyklů. V 1. cyklu pouze vyplňovaly dotazník o bolesti. Ve 2. a 3. cyklu prováděly dívky ze skupiny s aktivní intervencí předepsané jógové pozice a poté vyplňovaly stejný dotazník. Dívky z kontrolní skupiny ve všech třech cyklech pouze vyplňovaly dotazník.

Výsledky ukázaly významné snížení intenzity a délky trvání bolesti po provádění jógových pozic v porovnání se stavem před touto intervencí (p < 0,05). Intenzita a délka trvání menstruační bolesti byla významně nižší po cvičení jógy i ve srovnání s kontrolní skupinou (p < 0,05).

Autoři svoji práci uzavřeli s tím, že jógové pozice kobry, kočky a ryby mohou být jednoduchou a bezpečnou metodou zmírnění menstruační bolesti u mladých žen s primární dysmenoreou.

(zza)

Zdroj: Rakhshaee Z. Effect of three yoga poses (cobra, cat and fish poses) in women with primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. J pediatr Adolesc Gynecol. 2011 Aug; 24 (4): 192–6.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa