Přežití mužů s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty je stále neuspokojivé

9. 2. 2015

U mužů s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty, u nichž je zahájena pouze androgendeprivační léčba, je stále dosahováno velmi krátkého přežití, i když je při prvním selhání této léčby k dispozici aktivní léčba. Ukázaly to výsledky pacientů z kontrolního ramene studie STAMPEDE.

Studie STAMPEDE byla největší randomizovaná kontrolovaná studie u metastatického karcinomu prostaty. Porovnávala přidání docetaxelu, kyseliny zoledronové, celekoxibu, abirateronu, enzalutamidu a radioterapie k androgenní deprivační terapii. Cílem této práce publikované v říjnu 2014 bylo zhodnotit výsledky přežití a faktory ovlivňující prognózu v prospektivní kohortě pacientů, kterou tvořila kontrolní skupina ze studie STAMPEDE (pouze s androgendeprivační léčbou).

Pacienti byli zařazováni od října 2005 do ledna 2014. Kohorta zahrnovala 917 mužů průměrného věku 66 let při randomizaci. Střední hladina prostatického specifického antigenu byla 112 ng/ml. 62 % mužů mělo pouze kostní metastázy, 26 % pacientů mělo metastázy v kostech i v měkkých tkáních, nejčastěji ve vzdálených uzlinách. Střední délka sledování byla 20 měsíců.

Došlo k 238 případům úmrtí, z nichž bylo 85 % z důvodu karcinomu prostaty. Střední doba přežití bez selhání léčby (FFS) byla 11 měsíců. Dvouleté FFS dosáhlo 29 %. Střední délka celkového přežití (OS) činila 42 měsíců a 2leté OS bylo 72 %. Délka přežití byla ovlivněna výkonnostním stavem, věkem, Gleasonovým skóre a rozložením metastáz. Střední délka přežití po první příhodě definované jako selhání léčby byla 22 měsíců.

Výsledky této práce ukázaly, že i v „éře docetaxelu“ je přežití mužů s metastatickým karcinomem prostaty krátké a je do velké míry ovlivněno věkem pacienta, jeho celkovým stavem a šířením karcinomu v organismu. Tito muži stráví většinu svého zbývajícího života v kastračně rezistentním relapsu.

(zza)

Zdroj: James N. D., Spears M. R., Clarke N. W., et al. Survival with Newly Diagnosed Metastatic Prostate Cancer in the "Docetaxel Era": Data from 917 Patients in the Control Arm of the STAMPEDE Trial (MRC PR08, CRUK/06/019). Eur Urol. 2014 Oct 6; pii: S0302-2838(14)00969-5; doi: 10.1016/j.eururo.2014.09.032. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa