Pohyb prodlužuje život po prodělaném kolorektálním karcinomu, a to nezávisle na pohybové aktivitě před vznikem onemocnění

9. 3. 2015

Již dříve bylo známo, že nedostatek pohybu je spojen s vyšší mortalitou u osob, které prodělají kolorektální karcinom (CRC). Američtí autoři analyzovali souvislost mezi počtem hodin volnočasové pohybové aktivity a časem stráveným před televizí před stanovením diagnózy CRC u 3797 pacientů a po stanovení této diagnózy u 1759 pacientů.

U pacientů, kteří uváděli více než 7 hodin volnočasové pohybové aktivity týdně před diagnózou, byla zjištěna o 20 % nižší celková mortalita v porovnání s pacienty s nulovou pohybovou aktivitou (p pro trend = 0,021). Pohyb ≥ 7 hodin týdně po diagnóze CRC byl v porovnání s nulovou pohybovou aktivitou spojen s 31% snížením celkové mortality (p pro trend = 0,006), a to nezávisle na úrovni pohybové aktivity před stanovením diagnózy.

V porovnání s pacienty, kteří strávili před diagnózou CRC před televizí 0–2 hodiny denně, měli pacienti, kteří uváděli sledování televize nejméně 5 hodin denně, o 22 % vyšší celkovou mortalitu (p pro trend = 0,002) a stejné porovnání po diagnóze CRC ukázalo nevýznamné 25% zvýšení mortality při častém sledování televize (p pro trend = 0,126).

Tato studie prokázala, že pohybová aktivita přesahující 7 hodin týdně u pacientů po stanovení diagnózy CRC dokáže snížit celkovou mortalitu o 31 %, což se může podobat kýženému výsledku finančně nákladné protinádorové léčby spojené s významnými nežádoucími účinky. Lékaři by měli vědět, že nezávisle na tom, jak se pacienti pohybovali před stanovením diagnózy, jim může pohybová aktivita a omezení počtu hodin strávených před televizí prodloužit život i v případě tak závažného onemocnění. Ve světle těchto výsledků by pohybová aktivita měla být součástí léčby pacientů s kolorektálním karcinomem.

(zza)

Zdroj: Arem H., Pfeiffer R. M., Engels E. A., et al. Pre- and Postdiagnosis Physical Activity, Television Viewing, and Mortality Among Patients With Colorectal Cancer in the National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. J Clin Oncol. 2015 Jan 10; 33 (2): 180–8; doi: 10.1200/JCO.2014.58.1355. Epub 2014 Dec 8.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa