Pití kávy snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu

30. 1. 2015

Populační prospektivní kohortová studie zahrnující přes 162 000 osob různých etnik ukázala, že pití 2–3 šálků kávy denně snižuje riziko hepatocelulárního karcinomu (HCC) a mortalitu na chronické onemocnění jater.

Souvislost mezi konzumací kávy a sníženým rizikem HCC naznačily již dřívější práce. Autoři z Los Angeles sledovali tento vztah u Afroameričanů, rodilých Havajanů, japonských Američanů, Latinoameričanů a Američanů bílé rasy ze studie MEC (Multiethnic Cohort), provedené v USA.

Účastníci studie byli zařazeni v letech 1993–1996. V době vstupu do studie uvedli konzumaci kávy a další údaje týkající se stravy a životního stylu. Během 18 let sledování došlo k 451 případům HCC a 654 případům úmrtí z důvodu chronického onemocnění jater. K výpočtu poměrů rizik a 95% intervalů spolehlivosti (CI) po adjustaci na známé rizikové faktory HCC byla použita Coxova regresní analýza.

Výsledky publikované v říjnu 2014 v časopise Gastroenterology ukázaly, že v porovnání s osobami, které kávu nepily, měly osoby konzumující 2–3 šálky kávy denně o 38 % nižší riziko HCC (95% CI 0,46–0,84) a osoby konzumující nejméně 4 šálky kávy denně o 41 % nižší riziko HCC (95% CI 0,35–0,99). Pokud se týká mortality na chronické onemocnění jater, byla u osob, které pily 2–3 šálky kávy denně, o 46 % nižší než u osob bez konzumace kávy (95% CI 0,42–0,69), a u osob s ≥ 4 šálky kávy denně dokonce o 71 % nižší než u osob bez konzumace kávy (95% CI 0,17–0,50). Tento vztah platil bez ohledu na etnickou skupinu, pohlaví, body mass index, kouření, konzumaci alkoholu nebo přítomnost diabetu mellitu (rizikové faktory HCC).

Výsledky této prospektivní multietnické studie potvrzují předchozí podobná zjištění. Další studie například ukázala významně pomalejší rozvoj hepatitidy C u již diagnostikovaných nemocných, kteří pili ≥ 3 šálky kávy denně. Mechanismus příznivého účinku kávy na játra je však nejasný. Kofein ovlivňuje aktivitu některých jaterních enzymů, ale není jisté, zda by měly být zjištěné účinky kávy připisovány právě kofeinu, který je obsažen i v dalších nápojích. Jak píše doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. (IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha): „Zda se jedná o antioxidační působení kávy, či jinou asociaci nesouvisející třeba ani se samotným působením kávy, je jen spekulace. Stejně tak byl v jedné studii z Asie popsán příznivý vliv dostatečného přísunu zeleniny: pacienti s chronickou HBV infekcí s dostatečným obsahem zeleniny v jídelníčku měli menší riziko HCC ve srovnání s těmi, kteří zeleniny konzumovali málo.“

(zza)

Zdroje: 1. Wendy Setiawan V., Wilkens L. R., Lu S. C., et al. Association of Coffee Intake with Reduced Incidence of Liver Cancer and Death from Chronic Liver Disease in the US Multiethnic Cohort. Gastroenterology. 2014 Oct 8 [Epub ahead of print]. 2. Brůha R. Hepatocelulární karcinom. Postgraduální medicína 06/2012. Dostupné na http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/hepatocelularni-karcinom-466724.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa