Pilates jako metoda léčby bolestí dolní části zad

16. 3. 2015

Randomizovaná kontrolovaná studie ukázala, že metoda cvičení pilates zmírňuje bolest, zvyšuje kvalitu života a snižuje spotřebu nesteroidních analgetik u pacientů s bolestí dolní části zad.

Brazilští autoři nedávno publikovali výsledky studie, do které zařadili 60 pacientů s chronickou bolestí dolní části zad. Pacienty náhodně přiřadili do experimentální skupiny, která podstoupila léčbu metodou cvičení pilates a tito pacienti mohli užívat pokračující léčbu nesteroidními antirevmatiky (NSAID), nebo do kontrolní skupiny pouze s léčbou NSAID. Jeden vyšetřující hodnotil stav pacientů za zaslepených podmínek při vstupu do studie a po 45, 90 a 180 dnech. Hodnocena byla bolest na vizuální analogové škále (VAS), funkčnost (podle Rolandova–Morrisova dotazníku disability), kvalita života (podle SF-36), spokojenost s léčbou (pomocí Lickertovy škály), ohebnost (sit and reach test – test, jak daleko pacient dosáhne při předklonu vsedě na zemi s nataženýma nohama) a užívání NSAID.

Obě skupiny měly při vstupu do studie podobné charakteristiky. U experimentální skupiny byl zjištěn významný přínos cvičení pilates z hlediska zmírnění bolesti (p < 0,001), funkčnosti (p < 0,001) a domén kvality života: funkční kapacity (p < 0,046), bolesti (p < 0,01) a vitality (p < 0,029). Kromě toho bylo zjištěno významně nižší užívání NSAID ve skupině s pilates, a to po 45, 90 i 180 dnech (p < 0,01).

Autoři došli k závěru, že metoda pilates může vést u pacientů s bolestí dolní části zad ke zmírnění bolesti, zlepšení funkčnosti a zvýšení kvality života. Na rozdíl od chronického užívání NSAID není spojena s nežádoucími účinky. Lékaře a rehabilitační pracovníky může zajímat věk, pohlaví, závažnost bolesti dolní části zad a frekvence a délka cvičení v této studii, kterou je možné nalézt v plném anglickém znění článku v lednovém čísle časopisu Clinical Rehabilitation.

(zza)

Zdroj:

Natour J., Cazotti Lde A., Ribeiro L. H., et al. Pilates improves pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clin rehab. 2015 Jan; 29 (1): 59–68; doi: 10.1177/0269215514538981. Epub 2014 Jun 25.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa