Odobratie anamnézy ukrajinských pacientov uľahčí zdravotníkom trojjazyčný dotazník

4. 4. 2022

Odstrániť jazykovú bariéru a pomôcť českým zdravotníkom aj ukrajinským pacientom by mal česko-ukrajinský anamnestický dotazník, ktorý vytvorila spoločnosť Sanofi v spolupráci s prednostom Ústavu všeobecného lekárstva 1. LF UK v Prahe doc. MUDr. Bohumilom Seifertom, Ph.D. Nižšie ho nájdete na stiahnutie zadarmo vo formáte pdf.

 Stiahnuť dotazník

Kto môže, lieči

Pomoc Ukrajincom, ktorí utiekli pred vojnou do Česka, ponúklo a stále ponúka množstvo odborných spoločností, profesijných združení, zdravotných poisťovní i súkromných subjektov pôsobiacich v oblasti medicíny a zdravotníctva. Spoločnosť všeobecného lekárstva ČLS JEP spoločne so Združením praktických lekárov SR vyzvala už na konci februára svojich členov, aby pomohli bezplatne ošetriť utečencov, ktorí doteraz nezískali od štátu tzv. štatút strpenia, na ktorý sa viaže možnosť čerpať starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia. K tejto pomoci sa pripojili aj detskí praktickí lekári, kardiológovia, pneumológovia a ďalší.

„Všetci sledujeme s napätím a veľkým znepokojením dianie na Ukrajine. Všetci premýšľame ako pomôcť rodinám, ktoré sú postihnuté vojnou. Očakávame prílev utečencov, medzi ktorými budú najmä ženy a deti. Premýšľali sme, ako môžeme pomôcť, a rozhodli sa, že v prvom rade tým, čo vieme, teda poskytnutím lekárskej starostlivosti, a to bezplatne. Vyzvali sme svojich členov, aby poskytli akútne ošetrenie chorých detí, úhradu liekov a vyšetrení, povinné očkovanie predovšetkým dojčiat a celkové prehliadky. Mnohí z nás ešte nezabudli na hodiny ruštiny a mali by sme tak rozumieť ukrajinsky hovoriacim osobám, prípadne môžeme požiadať o sprievod a tlmočenie niektorým tu žijúcim Ukrajincom,“ uviedla vtedy predsedníčka Združenia praktických lekárov pre deti. Ilona Hülleová.


 

Praktický dotazník odstráni jazykovú bariéru

Práve jazyková bariéra môže pri komunikácii s ukrajinskými utečencami predstavovať problém. Pomôcť ju prekonať by mal lekárom aj sestrám – aspoň pri odoberaní anamnézy – prakticky zostavený dvojstránkový dotazník v češtine, slovenčine aj ukrajinčine. Okrem osobných údajov v ňom pacient jednoducho vyberie a zaškrtne, s akými akútnymi problémami prichádza, či trpí niektorým z chronických ochorení, či a aké lieky užíva. Je tu tiež možnosť priamo na obrázkoch zakresliť, ktorá časť tela pacienta bolí. Nechýbajú ani informácie o alergiách, tehotenstve alebo obrázková škála bolesti. Cieľom je, aby pacient správne pochopil, na čo sa ho zdravotník pýta, a aby na druhej strane zdravotník dostal jasné a presné informácie o pacientovom zdravotnom stave. Dotazník si môže zadarmo stiahnuť každý, kto ho vo svojej praxi využije, z tohto webového odkazu.

(red)Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa