Nové antidotum pro xabany − andexanet alfa − na obzoru. Jaké zkušenosti vyplynuly ze studií?

17. 10. 2019

Za nevýhodu nových perorálních antikoagulancií byla po jejich uvedení na trh považována absence antidota pro případy závažného krvácení. Tento nedostatek se však v posledních letech daří řešit. Již několik let je dostupné antidotum pro dabigatran, idarucizumab. Na jaře roku 2019 bylo registrováno nové antidotum pro xabany − andexanet alfa.

Xabany a andexanet alfa

Xabany jsou přímé inhibitory faktoru Xa, jejichž velkou výhodou je perorální podávání a spolehlivý antikoagulační účinek bez nutnosti rutinního monitorování. Na českém trhu jsou v současnosti dostupné účinné látky rivaroxaban, apixaban a edoxaban. Jejich nevýhodou byla až doposud absence specifického antidota. V případě nutnosti přerušení účinku při krvácení byl podáván koncentrát protrombinového komplexu.

V roce 2018 americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) schválil použití zatím jediného antidota xabanů, andexanetu alfa. V dubnu 2019 schválila registraci i Evropská léková agentura (EMA), a to na základě pozitivních výsledků studií ANNEXA-A, ANNEXA-R a ANNEXA-4. Andexanet alfa je modifikovaná rekombinantní forma lidského faktoru Xa, která specificky vyvazuje molekuly inhibitorů faktoru Xa a způsobuje jejich sekvestraci, čímž rychle snižuje jejich aktivitu.

Studie ANNEXA-4

Kompletní výsledky této multicentrické prospektivní otevřené studie byly zveřejněny v právě dubnu 2019. Bylo do ní zahrnuto 352 pacientů s průměrným věkem 77 let. Všichni dostali bolus andexanetu alfa s následnou dvouhodinovou infuzí k léčbě akutního závažného krvácení vzniklého po užití inhibitoru faktoru Xa v předcházejících 18 hodinách. U 64 % pacientů se jednalo o intrakraniální krvácení a u 26 % o krvácení do gastrointestinálního traktu. 36 % pacientů předtím užilo rivaroxaban, 55 % apixaban, 3 % edoxaban a 6 % enoxaparin (nízkomolekulární heparin, nepřímý inhibitor faktoru Xa; do studie byli zahrnuti pouze pacienti, kteří užili dávku > 1 mg/kg tělesné hmotnosti). Studie hodnotila procentuální pokles anti-Xa aktivity a hemostatickou účinnost po 12 hodinách od ukončení infuze.

U pacientů, kteří užívali apixaban, poklesla po podání andexanetu alfa průměrná aktivita anti-Xa o 92 % (ze 149,7 na 11,1 ng/ml) a stejný procentuální pokles byl zaznamenán u těch, kteří užívali rivaroxaban (z 211,8 na 14,2 ng/ml). V případě enoxaparinu došlo k poklesu o 75 % (z 0,48 na 0,15 IU/ml). Hemostáza po 12 hodinách byla hodnocena jako výborná nebo dobrá u 82 % léčených. Během 30 dnů po podání zemřelo 14 % nemocných a trombotická příhoda se objevila u 10 % pacientů. Pouze 2 pacienti měli lehkou poinfuzní reakci.

Závěr

Andexanet alfa je vysoce efektivním antidotem přímých inhibitorů faktoru Xa. V současnosti je registrován pro použití u dospělých pacientů léčených xabany, když je zapotřebí zvrátit antikoagulaci kvůli život ohrožujícímu či nekontrolovanému krvácení.

(pab)

Zdroje:

  1. Connolly S. J., Crowther M., Eikelboom J. W. et al. Full study report of andexanet alfa for bleeding associated with factor Xa inhibitors. N Engl J Med 2019; 380 (14): 1326−1335, doi: 10.1056/NEJMoa1814051.
  2. SPC Ondexxya. Dostupné na: www.sukl.cz


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa