Nízký vzrůst u mužů a nadváha u žen znamená socioekonomické znevýhodnění

1. 5. 2016

Britská studie publikovaná na začátku března v British Medical Journal ukázala, že lidé s vysokým BMI (body mass indexem), zejména ženy, a lidé s malou tělesnou výškou, zejména muži, jsou socioekonomicky znevýhodněni oproti vyšším osobám bez nadváhy. Ženy s nadváhou žijí podle této studie v domácnostech s významně nižšími příjmy a nízký vzrůst u mužů je spojen s nižší úrovní vzdělání, menšími příjmy a méně kvalifikovaným zaměstnáním.

Ve studii byly použity údaje 119 669 mužů a žen britského původu ve věku 37–73 let z databáze UK Biobank. Cílem bylo zhodnotit kauzální souvislost mezi tělesnou výškou a BMI a 5 parametry socioekonomického stavu, které zahrnovaly věk při dokončení denního studia, úroveň dosaženého vzdělání, třídu zaměstnání dle kvalifikace, roční příjem domácnosti a Townsendův index deprivace (chudoby). Použita byla mendelovská randomizace (využívá faktu, že genotyp je náhodně dán při oplození a není ovlivněn genetickými faktory).

Výsledky ukázaly souvislost tělesné výšky a BMI s několika socioekonomickými parametry. Např. zvýšení tělesné výšky o 1 směrodatnou odchylku (6,3 cm) znamenalo významně delší dobu denního studia, o 12 % vyšší pravděpodobnost zaměstnání vyžadujícího vyšší kvalifikaci a o 1 130 liber vyšší roční příjem domácnosti. Tato souvislost byla výraznější u mužů. Geneticky dané zvýšení BMI o 1 směrodatnou odchylku (4,6 kg/m2) bylo spojeno s významně nižším ročním příjmem domácnosti a vyšší mírou deprivace, a to pouze u žen.

Tato zjištění mají významný sociální a zdravotní dopad a dokládají, že lidé s nadváhou a lidé nižšího vzrůstu jsou socioekonomicky znevýhodněni.

(zza)

Zdroj: Tyrrell J., Jones S. E., Beaumont R. et al. Height, body mass index, and socioeconomic status: mendelian randomisation study in UK Biobank. BMH 2016 Mar 8; 352: i582; doi: 10.1136/bmj.i582.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa