Nirmatrelvir/ritonavir jako účinná prevence nutnosti hospitalizace pro COVID-19 – čerstvá data z reálné praxe

10. 11. 2022

Antivirotikum nirmatrelvir/ritonavir podle publikovaných dat může významně snížit riziko hospitalizace a úmrtí v populaci pacientů s mírným až středně těžkým průběhem COVID-19, u nichž hrozí progrese do těžké formy. Letos v červnu byla publikována americká studie, jejíž autoři se zabývali výskytem závažného onemocnění v časném období po ukončení léčby tímto přípravkem.

Úvod

Kombinace nirmatrelvir/ritonavir způsobuje inhibici virových proteáz, čímž blokuje replikaci koronaviru SARS-CoV-2. V prosinci 2021 americký Úřad pro kontrolu léčiv a potraviny a léčiva (FDA) vydal oprávnění k nouzovému použití přípravku (EUA – emergency use authorization) v časné léčbě u osob s mírným až středně závažným  průběhem COVID-19, které mají vysoké riziko progrese do těžké formy. Z výsledků získaných na souboru 2246 pacientů v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii fáze II/III vyplynulo, že tato kombinovaná antivirotická léčba symptomatického COVID-19 dokáže snížit riziko progrese do těžké formy o 89 % v porovnání s placebem, a to bez zjevných bezpečnostních rizik [1].

Hodnocená populace

Maldenová et al. v níže citované studii [2] vyšli z elektronické zdravotnické dokumentace z rozsáhlého systému zdravotní péče v Kalifornii (KPSC – Kaiser Permanente Southern California). Zjišťovanými parametry byly hospitalizace a návštěvy pohotovosti v souvislosti s infekcí SARS-CoV-2 v období od 5. do 15. dne po zahájení 5denní léčby kombinací nirmatrelvir/ritonavir. Za zahájení léčby byl považován den, kdy lékárna vydala pacientovi léčivý přípravek.

Do analýzy byla zahrnuta data 5287 jedinců ve věku ≥ 12 let, kteří dostali nirmatrelvir/ritonavir v období od 31. prosince 2021 do 26. května 2022. Z těchto probandů 73 % podstoupilo aplikaci ≥ 3 dávek vakcíny proti COVID-19, naopak vůbec očkováno nebylo 8 %.

Výsledná zjištění

V období 5.–15. dne po vydání nirmatrelviru/ritonaviru došlo v hodnocené populaci k 6 případům hospitalizace a 39 návštěvám pohotovosti v souvislosti s infekcí SARS-CoV-2. To představovalo < 1 % všech pacientů, kterým bylo antivirotikum vydáno v průběhu studijní doby. Z dotčených 45 osob bylo 21 (47 %) ve věku ≥ 65 let a u 35 (78 %) bylo přítomno minimálně jedno souběžné onemocnění.

Závěr

Hospitalizace nebo nutnost návštěvy pohotovosti kvůli COVID-19 v průběhu 5.–15. dne po vydání nirmatrelviru/ritonaviru byly identifikovány jen vzácně. Pokud je tato antivirotická léčba podána v časném stadiu COVID-19, může u pacientů s mírným nebo středně těžkým průběhem, u nichž hrozí progrese do těžké formy, působit jako prevence hospitalizací.

(esr)

Zdroje:
1. Hammond J., Leister-Tebbe H., Gardner A. et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 2022; 386 (15): 1397–1408, doi: 10.1056/NEJMoa2118542.
2. Malden D. E., Hong V., Lewin B. J. et al. Hospitalization and emergency department encounters for COVID-19 after Paxlovid treatment – California, December 2021 – May 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022 Jun 24; 71 (25): 830–833, doi: 10.15585/mmwr.mm7125e2.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa