Nejvýznamnějšími rizikovými faktory morbidity a mortality v Evropě jsou vysoký krevní tlak a kouření

14. 10. 2015

V září 2015 byla v časopisu Lancet publikována první aktualizace celosvětových údajů týkajících se rizik daných chováním, prostředím, povoláním a metabolismem, která jsou spojena s úmrtím nebo s roky života se zdravotním handicapem (studie GBD 2013). Tato rizika se v jednotlivých oblastech světa liší – ve střední Evropě ohrožuje zdraví a životy lidí nejvíce vysoký systolický krevní tlak, u mužů pak také kouření.

Studie GBD 2013 (Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factor Study) je první aktualizací podobných údajů z roku 2010. Pokrývá 188 států a období 1990–2013. U 79 rizik nebo skupin rizik je hodnocena související mortalita, počet ztracených let života, počet let života prožitých se zdravotním handicapem a roky života upravené na zdravotní handicap (DALY = disability-adjusted life years).

Podle aktuálních výsledků jsou rizika daná chováním, prostředím, povoláním a metabolismem zodpovědná za 57,2 % všech úmrtí a za 41,6 % DALY. V roce 2013 měl více než 5 % DALY na svědomí každý z následujících 6 faktorů / skupin faktorů: rizika spojená se stravou (11,3 mil. úmrtí a 241,4 mil. DALY), vysoký systolický krevní tlak (10,4 mil. úmrtí a 208,1 mil. DALY), podvýživa matek a dětí (1,7 mil. úmrtí a 176,9 mil. DALY), kouření tabáku (6,1 mil. úmrtí a 143,5 mil. DALY), znečištění ovzduší (5,5 mil. úmrtí a 141,5 mil. DALY) a vysoký BMI (4,4 mil. úmrtí a 134 mil. DALY).

Rizikové faktory se liší v jednotlivých oblastech světa a mění se s časem. V subsaharské Africe jsou hlavními rizikovými faktory podvýživa matek a dětí, nechráněný sex, znečistěná voda, nedostatečná hygienická opatření a chybějící praxe mytí rukou. U žen téměř ve všech státech Jižní i Severní Ameriky, severní Afriky, Blízkého východu a v řadě dalších vyspělých zemí je hlavním rizikovým faktorem vysoký BMI, ve střední a východní Evropě a v jižní a východní Asii vysoký krevní tlak. U mužů jde téměř ve všech státech s vysokými příjmy, v severní Africe, v Evropě, na Blízkém východě a v Asii o vysoký krevní tlak a kouření tabáku. V oblasti mezi Keňou a Jihoafrickou republikou představuje nejvyšší riziko pro muže i ženy nechráněný sex.

Za posledních 23 let mezi těmito riziky značně nabyl na významu vysoký BMI. Oproti roku 2010 přibyla v aktuální analýze nová rizika: praxe mytí rukou, pracovní expozice trichlorethylenu, neprospívání v dětství (nízký vzrůst a nízká hmotnost), nechráněný sex a nízká glomerulární filtrace. Identifikace a kvantifikace rizikových faktorů, především pokud se jedná o modifikovatelné faktory, může pomoci určit hlavní rizika ohrožující zdraví a životy populace, na která je třeba se zaměřit. Výsledky aktualizace studie ukazují, že jde především o problematiku chování jedinců a sociální problematiku.

(zza)

Zdroj: GBD 2013 Risk Factors Collaborators; Forouzanfar M. H. et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2015 Sep 10, pii: S0140-6736(15)00128-2, doi: 10.1016/S0140-6736(15)00128-2 [Epub ahead of print].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa