Nedostatek pohybu a dlouhý spánek mohou zkrátit život

20. 6. 2016

Australští vědci publikovali na konci roku 2015 studii, která ukazuje, že kombinace některých rizikových faktorů může zvyšovat celkovou mortalitu více než jiné.

Významné zvýšení celkové mortality (HR = 4,23) bylo zjištěno při kombinaci fyzické neaktivity, dlouhodobého sezení (> 7 hodin denně) a dlouhého spánku (> 9 hodin denně). I když samotné dlouhodobé sezení zvyšovalo mortalitu jen mírně (HR = 1,15), v kombinaci s fyzickou neaktivitou byl tento nepříznivý dopad mnohem výraznější (HR = 2,42). Zajímavým zjištěním byl také fakt, že příliš krátký spánek (< 7 hodin denně) zvyšoval mortalitu méně (HR = 1,09) než příliš dlouhý spánek (HR = 1,44).

Jako rizikové z hlediska zkrácení délky života se ukázaly i další kombinace: kouření + vysoká konzumace alkoholu + krátký spánek (HR = 4,68), kouření + vysoká konzumace alkoholu (HR = 2,80) nebo vysoká konzumace alkoholu + fyzická neaktivita + dlouhodobé sezení (HR = 2,51).

Údaje vycházejí ze 6letého sledování mortality a rizikových faktorů životního stylu 231 048 Australanů starších 45 let. Hodnoceno bylo 6 rizikových faktorů: kouření (7,2 % účastníků), nevhodná strava (17,2 %), konzumace > 14 standardních drinků alkoholu za týden (19,1 % účastníků), nedodržování doporučené úrovně fyzické aktivity (22,9 %), dlouhé sezení (25,0 %), příliš málo spánku nebo příliš mnoho spánku (23,1 %). Téměř třetina účastníků (31,2 %) neuváděla přítomnost žádného z rizikových faktorů, u 36,7 % byl přítomen jeden z těchto faktorů, u 21,4 % dva, u 8,1 % tři, u 2,1 % čtyři, u 0,4 % pět a u 0,04 % šest. Ze všech jednotlivých faktorů zvyšovalo celkovou mortalitu nejvíce kouření. Zjištěna byla jasná závislost mezi počtem přítomných rizikových faktorů a celkovou mortalitou.

I když byl pozorován statisticky významný vliv pohlaví, úrovně vzdělání, body mass indexu a diagnózy maligního nádoru stanovené v posledních 10 letech, celkový rozdíl v míře vlivu hodnocených rizikových faktorů na mortalitu byl mezi podskupinami malý. Z toho vyplývá, že dodržování zdravého životního stylu je přínosem pro všechny.

(zza)

Zdroj: Ding D., Rogers K., van der Ploeg H. et al. Traditional and emerging lifestyle risk behaviors and all-cause mortality in middle-aged and older adults: evidence from a large population-based Australian cohort. PLoS Med 2015 Dec 8; 12 (12): e1001917; doi: 10.1371/journal.pmed.1001917. Dostupné na: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001917

 Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa