Může mít nadměrné používání médií s obrazovkou u předškolních dětí negativní dopad na bílou hmotu mozkovou?

17. 12. 2019

Studie výzkumníků z Ohia aktuálně publikovaná v časopisu JAMA Pediatrics hledala souvislost mezi používáním medií s obrazovkou u dětí předškolního věku přesahujícím rozsah doporučený Americkou pediatrickou akademií (AAP) a integritou mikrostruktury, respektive myelinizací drah bílé hmoty mozkové potřebných pro řeč, čtení a psaní.

Metodika a průběh studie

Do této průřezové studie bylo zařazeno 47 zdravých dětí ve věku 3–5 let z dětských nemocnic a ambulancí v USA. Výzkum probíhal od srpna 2017 do listopadu 2018.

Děti absolvovaly kognitivní testy: dílčí test rychlého pojmenování objektů z testu fonologického zpracování (CTOOP-2 – Comprehensive Test of Phonological Processing, 2. vydání), test slovní zásoby (EVT-2 – Expressive Vocabulary Test, 2. vydání) a screeningový nástroj pro hodnocení připravenosti učit se číst (GRTR – Get Ready to Read). Dále podstoupily MRI mozku technikou zobrazení tenzorů difuze (DTI), která zobrazuje strukturální detaily bílé hmoty. Parametry měřené pomocí DTI zahrnovaly frakční anizotropii a radiální difuzivitu.

Jejich rodiče vyplnili dotazník ScreenQ. Jde o 15položkový dotazník používání médií s obrazovkou zohledňující domény doporučené AAP: dostupnost zařízení s obrazovkou, frekvence jejich používání, prohlížený obsah a společné používání těchto zařízení (s rodiči). Vyšší skóre znamená větší rozsah používání těchto zařízení.

Výsledky

Průměrný věk zařazených dětí činil 4,5 roku (54,3 ± 7,5 měsíce). Průměrné skóre dotazníku ScreenQ dosahovalo 8,6 bodu (1–19). Po úpravě na věk dítěte vykázalo negativní korelaci se skóre všech 3 použitých kognitivních testů (CTOOP-2, EVT-2 a GRTR). Vyšší hodnoty skóre ScreenQ korelovaly s nižší frakční anizotropií a vyšší radiální difuzivitou drah zapojených do řečových schopností, exekutivních funkcí (kognitivní procesy zajišťující samostatné a účelné jednání jedince) a rozvíjející se schopnosti číst a psát na MRI mozku, a to po úpravě na věk dítěte a příjmy domácnosti.

Závěr

Tato studie naznačila souvislost mezi nadměrným používáním médií s obrazovkou u dětí předškolního věku a nižší integritou bílé hmoty mozkové, řečovými schopnostmi a připraveností učit se číst a psát. Ukázala potřebu dalšího výzkumu vlivu používání médií s obrazovkou na kognitivní funkce zejména v raných fázích vývoje mozku.

(zza)

Zdroj: Hutton J. S., Dudley J., Horowitz-Kraus T. et al. Associations between screen-based media use and brain white matter integrity in preschool-aged children. JAMA Pediatr 2019 Nov 4: e193869, doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.3869 [Epub ahead of print].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa