Léčba bolesti a horečky u dětí

12. 4. 2018

Ke zmírnění bolesti a horečky u dětí lze použít rovněž kombinovaný homeopatický přípravek s klinicky ověřenou účinností.

Horečka a bolest

Horečka je komplexním jevem s různorodou etiologií a u dětí se objevuje mnohem častěji než u dospělých. Dětský organismus takto reaguje na mnoho podnětů, nejčastěji při setkání s virovými či bakteriálními agens, ale horečnatým stavem se může projevit také vliv alergenů, toxinů či farmak nebo to může být projev nedostatečné imunokompetence (3, 7).

Bolest je podle mezinárodní definice nepříjemný smyslový a citový prožitek spojený se skutečným nebo hrozícím poškozením tkání. Bolest i zvýšená tělesná teplota se mohou často vyskytovat společně.

Rizika a nežádoucí účinky konvenční léčby

Ve farmakologické léčbě obou těchto stavů jsou u dětí lékem první volby nesteroidní antiflogistika, a to především paracetamol, na nějž je pohlíženo jako na lék s minimem nežádoucích účinků a minimální toxicitou. Dalšími často užívanými farmaky v těchto indikacích jsou ibuprofen či diklofenak, u nich je ovšem výskyt nežádoucích účinků vyšší. Paracetamol je účinný blokováním centrální syntézy prostaglandinů a center horečky v CNS. 

Nízká frekvence nežádoucích účinků paracetamolu je nicméně spíše relativní. Podle American Academy of Pediatrics (1)  je ve Spojených státech amerických vystaveno až 11 % dětí mladších 6 let chybné léčbě, což zahrnuje nesprávný lék, nesprávné dávkování nebo nesprávnou cestu podání, přičemž tato rizika jsou největší u dětí mladších 1 roku. Největší počet těchto příhod i úmrtí je vztažen především k paracetamolu. U něj je nutné dbát na fakt, že doporučovaná maximální denní dávka 60 mg/kg se týká pouze zdravých dětí, zatímco u nedonošených novorozenců je to pouze 40 mg/kg. K předávkování pak dojde velmi snadno, zejména při laickém kombinování různých preparátů se stejnou účinnou látkou nebo u rizikových skupin dětí (6). Toxicitu paracetamolu zvyšuje mimo jiné nízká tělesná hmotnost, déletrvající hladovění a vliv jiných farmak (například antiepileptik).

Složení preparátu Viburcol 

U dětí je všeobecná tendence hledat co nejšetrnější preparáty. Kombinovaný homeopatický přípravek Viburcol je určen k léčbě stavů, jakými jsou mírná bolest bříška (například v souvislosti s dětskými kolikami) nebo bolesti při růstu zubů. Další indikací jsou horečnaté stavy u dětí, případně nespavost a neklid.

Dobrý klinický efekt Viburcolu je dán kombinací jeho základních složek, což jsou:

  • Chamomilla recutita: Obecně ovlivňuje předrážděnost a přecitlivělost nervové soustavy, napomáhá v léčbě pláče, neklidu a nespavosti, tlumí křečovité bolesti a léčí zvýšenou teplotu.
  • Atropa belladonna: Působí zejména při zvýšené teplotě se zarudnutím kůže.
  • Solanum dulcamara: Ovlivňuje především horečnaté stavy a zánět sliznice dýchacích orgánů způsobený vlhkem a chladem.
  • Plantago major: Zmírňuje bolest zubů nebo bolest při jejich prořezávání.
  • Pulsatilla: Ovlivňuje záněty středního ucha, sliznice dýchacích cest, zlepšuje poruchy spánku a výkyvy nálad s tendencí k plačtivosti.
  • Calcium carbonicum: Příznivě ovlivňuje metabolismus kalcia, tlumí křečovou pohotovost hladkého svalstva a napomáhá organismu při chronických afekcích sliznic dýchacích cest.

Výsledky studií

Účinek kombinovaného homeopatického přípravku Viburcol byl ověřen v několika studiích. Müller-Krampe et al. (5) srovnávali jeho efekt s paracetamolem v léčbě akutních horečnatých onemocnění u dětí. Viburcol byl shledán jako účinná a bezpečná alternativa konvenční terapie.

Výsledky této studie potvrdili ve své práci i Derasse et al. (2), kteří srovnávali vliv Viburcolu a paracetamolu na pokles tělesné teploty, fever score a index závažnosti infekce. Oba preparáty byly naprosto srovnatelné co do účinnosti, ale Viburcol se ukázal jako lépe snášený přípravek.

Gottwald et al. (4) srovnávali účinek Viburcolu při léčbě neklidu dětí s horečkou nebo bez ní. Efekt byl prokazatelný a významný ve všech srovnávaných skupinách a účinek Viburcolu byl hodnocen jako velmi dobrý či dobrý v 91–92 % případů. V celé studii byl zaznamenán jen jeden případ zhoršení kolikovitých bolestí břicha s nutností změny léčby.

Závěr

Kombinovaný homeopatický preparát Viburcol je podle dostupných studií a klinických zkušeností lékařů bezpečnou a účinnou alternativou konvenční léčby horečky a mírné bolesti u dětí. Jeho výhodou je i možnost současného ovlivnění agitovanosti a neklidu spojených s horečkou a bolestí. Dalšími benefity jsou pak bezpečnost stran možného předávkování a možnost podávání již od prvního dne života.

MUDr. Jaroslav Čupera

Zdroje:
1. American Academy of Paediatrics; Committee on Drugs. Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics 2001; 108 (4): 1020–1024.
2. Derasse M., Klein P., Weiser M. The effects of a complex homeopathic medicine compared with acetaminophen in the symptomatic treatment of acute febrile infections in children: an observational study. Explore (NY) 2005; 1 (1): 33–39.
3. Doležel Z. Léčba horečky u dětí. Pediatrie pro praxi 2007; 8 (1): 24–27.
4. Gottwald R. et al. Antihomotoxicology treatment of agitation with and without a fever in children. Biologische Medizin 1999; 28 (6).
5. Müller-Krampe B. et al. Symptomatic treatment of acute feverish infections with a modern homeopathy medication. Biologische Medizin 2002; 31 (2).
6. Ogilvie J. D., Rieder M. J., Lim R. Acetaminophen overdose in children. CMAJ 2012; 184 (13): 1492–1496, doi: 10.1503/cmaj.111338.
7. Volf V., Votava F. Febrilní stavy u dětí. Remedia 2002; 12 (1): 24–26.Štítky
Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa