Látka ze zeleného čaje by mohla zlepšit kognitivní funkce osob s Downovým syndromem

26. 7. 2016

Španělská klinická studie fáze II zjistila, že podávání epigallokatechin-3-gallátu, obsaženého v zeleném čaji, spolu s nefarmakologickou kognitivní rehabilitací vedlo k určitému zlepšení kognitivních funkcí dospělých osob s Downovým syndromem. Studie byla publikována v červnu 2016 v časopisu The Lancet Neurology.

Zkoumaná populace a metodika studie

Do dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studie bylo zařazeno 84 osob s Downovým syndromem ve věku 16–34 let. Účastníci měli různé genetické varianty syndromu: trizomii 21. chromozomu, částečnou trizomii, mozaiku nebo translokaci.

V letech 2012–2014 podstoupili v rámci jednoho centra kognitivní trénink a zároveň užívali extrakt ze zeleného čaje obsahující epigallokatechin-3-gallát (EGCG) v dávce 9 mg/kg denně (n = 43) nebo placebo (n = 41). Délka intervence činila 12 měsíců a účastníci byli sledováni dalších 6 měsíců. Primárním sledovaným parametrem bylo zlepšení v souboru neuropsychologických testů kognitivních funkcí zahrnujících epizodickou paměť, exekutivní funkce a funkční měření.

Výsledky

Rozdíly mezi skupinami byly zjištěny ve 3 z 24 testů. Po 12 měsících dosáhli účastníci užívající EGCG významně vyššího skóre v testu vizuální paměti (Pattern Recognition Memory Test; p = 0,039), inhibiční kontroly (celkové skóre Cats and Dogs Test; p = 0,041) a adaptivního chování (Adaptive Behavior Assessment System – Second Edition [ABAS-II]; p = 0,002). Mezi skupinami se nevyskytly žádné rozdíly ve výskytu nežádoucích příhod.

Závěr

EGCG a kognitivní trénink po dobu 12 měsíců byly u osob s Downovým syndromem významně účinnější než placebo a kognitivní trénink při zlepšení vizuální paměti, inhibiční kontroly a adaptivního chování. Tyto výsledky a dlouhodobou účinnost EGCG je třeba potvrdit ve studiích fáze III u větší populace.

(zza)

Zdroj: de la Torre R., de Sola S., Hernandez G. et al. Safety and efficacy of cognitive training plus epigallocatechin-3-gallate in young adults with Down’s syndrome (TESDAD): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Neurol 2016; 15 (8): 801−810, doi: 10.1016/S1474-4422(16)30034-5.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa