Kongresoví ambasadoři z řad lékařů již podesáté oceněni

13. 5. 2019

V rámci 10. ročníku Ambassador Awards Evening byli opět oceněni významní čeští lékaři a vědci za svůj přínos kongresovému průmyslu a turistice v Praze. Slavnostní předávání cen, jež jsou vyjádřením podpory a poděkování za jejich úsilí a snahu přivést do naší metropole prestižní mezinárodní konference, proběhlo 3. dubna 2019 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Dveře otevřené vztahům a spolupráci

Pražský primátor Zdeněk Hřib, který nad akcí převzal záštitu, na úvod zdůraznil, že pokud jde o kongresovou turistiku, Praha v soutěži s ostatními středoevropskými městy rozhodně nezaostává. Zároveň však dodal, že konkurence okolních metropolí, například Vídně, Berlína či Krakova, je značná. „Naší snahou každopádně je, aby Praha byla destinací, kam se jezdí nejen za levným pivem, ale i za kvalitními odbornými akcemi,“ podotkl.

Profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR navázal, že například kongresy biochemiků mají vždy nejvíc účastníků, pokud se konají právě v Praze; ta v tomto směru předčí třeba i Berlín, Vídeň či Paříž. Dále se zamyslel nad tím, zda mají stále svůj smysl velké, široce pojaté akce a zda by se neměly redukovat a více specializovat. „Velké kongresy mají jednu vlastnost, kterou je třeba podporovat: Mladí vědci se seznámí s okrajovými oblastmi svého oboru a s osobnostmi oboru z celého světa. Navazování vztahů napříč obory a podpora mezioborové spolupráce je jedním z největších přínosů těchto akcí,“ odpověděl si na svoji otázku profesor Pačes.

Dynamika a přínos pražských kongresů v číslech

Prezident pořádajícího Prague Convention Bureau Sanjiv Suri shrnul dynamiku pražského kongresového průmyslu do několika zajímavých čísel: Za posledních deset let došlo k 80% nárůstu počtu akcí, na které přijíždí až trojnásobek účastníků. Celosvětově Praze před deseti lety patřila 19. příčka, nyní 8. „Do roku 2020 bychom rádi patřili do top 5 a do roku 2025 sázím na top 3,“ věří Sanjiv Suri s tím, že „na Vídeň máme, jen jsme to ještě nedokázali, takže to pojďme dokázat nyní“.

V následujícím programu zazněly i další pozoruhodné statistiky: Za uplynulých 10 let bylo předáno celkem 56 cen kongresovým velvyslancům, z nichž dvě třetiny získali lékaři. Nejoceňovanějším ambasadorem se stal profesor Julius Špičák, který převzal cenu již 4×. Tentokrát se však nemohl slavnostního večera zúčastnit osobně, protože jej vázaly povinnosti na dalším kongresu, který zrovna v té době v Praze pořádal.

Pokud jde o ekonomický přínos kongresové turistiky, přijelo na oceněné odborné akce za posledních deset let na 130 tisíc účastníků, kteří v Praze strávili téměř 380 tisíc nocí. Oceněné akce vygenerovaly spotřebu v celkové výši zhruba 3 miliard korun. Veřejný přínos z těchto akcí dosáhl 1,2 miliardy korun, z čehož 0,9 miliardy plynulo přímo do státního rozpočtu. 80 % oceněných kongresů se konalo v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě, proto je také při Ambassador Awards Evening samostatně předávána Cena KCP.

Oceněné akce a jejich pořadatelé

Za rok 2018 pak byli v následujících 6 kategoriích oceněni tito kongresoví ambasadoři:

Kongres roku

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., za Evropský kongres pro podporu mimotělního oběhu 2018 (EuroELSO 2018), poprvé organizovaný nejen v Praze, ale vůbec v regionu střední Evropy. Poprvé také překonal hranici 1500 účastníků. Součástí programu byly mimo jiné živé komentované přenosy zákroků probíhajících ve Vojenské fakultní nemocnici. Docent Bělohlávek zmínil „wow“ efekt u řady účastníků i velký úspěch společenské části programu, která zahrnovala například exkurzi do Národního technického muzea nebo návštěvu výstavy „Tělo“.

Kongres roku do 500 účastníků

Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., za 23. ročník Konference Evropské společnosti neurosonologie a cerebrální hemodynamiky (ESNCH). Během konference proběhla řada workshopů ve Fakultní nemocnici Motol a poprvé v historii byl její součástí rovněž unikátní živý přenos operace mozku. Kongres v Praze dosáhl historicky největšího počtu delegátů a díky invenci českých pořadatelů představil řadu inovací v programu.

Cena Kongresového centra Praha

Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., za 33. kongres Mezinárodní společnosti pro pokroky v cytometrii (ISAC). Kongres se koná každoročně, ale pouze jednou za tři roky v Evropě. O jeho uspořádání v Praze vedení České společnosti pro analytickou cytometrii usilovalo již od roku 2010. České metropoli nepochybně pomohl fakt, že docent Kalina byl v roce 2016 zvolen do výboru ISAC a pro Prahu mohl lobbovat mezi jeho členy osobně. Z vědeckého i organizačního pohledu byl kongres výrazným úspěchem – s účastí 2 tisíc delegátů se stal dosud největší akcí ve 33leté historii ISAC.

Kandidatura roku

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., MUDr. Pavel Jindra, Ph.D., a prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc., za výroční setkání Evropské společnosti pro transplantaci krve a kostní dřeně (EBMT), jež se uskuteční v roce 2021. Kongres, na kterém se předpokládá účast 5 tisíc delegátů, se do Prahy podařilo získat na třetí pokus a porazit konkurenci z Hamburku i Paříže díky strategii kandidatury pojaté nejen za Prahu a Českou republiku, ale i za celý středoevropský region, kde se tento kongres nekonal již 14 let. V organizačním výboru tak kromě předních českých odborníků zasednou i představitelé oboru z Rakouska, Polska a Slovenska.

Dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., vedoucí katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a přední osobnost české farmakoepidemiologie. „Jakmile se lék dostane mezi lidi, kteří s ním ‚volně nakládají‘, je to vždycky jiné než v přísně kontrolovaných klinických studiích. I proto je třeba sledovat řadu farmakoepidemiologických parametrů a sbírat poznatky z terénu, počínaje sledováním adherence pacientů a konče famakovigilancí,“ přiblížil obor, který se snaží propagovat a rozvíjet, a to i prostřednictvím odborných setkání. V minulosti se tak u nás zasadil o pořádání řady významných mezinárodních vědeckých akcí: European Symposium on Clinical Pharmacology 2013, European Symposium on Patient Adherence, COMpliance and Persistence 2015, Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance 2015 nebo International Conference on Pharmaco-Epidemiology and Therapeutic Risk Management 2018.

Aktivita, úsilí, trpělivost

„Aktivní zapojení se do celého procesu od kandidatury až po samotný kongres vyžaduje od pořadatelů mnoho úsilí a trpělivosti. Mezi oceněnými a nominovanými kongresy často figuruje řada prvenství a rekordů, jak vyplývá i z letošního výčtu, což poukazuje na stále trvající atraktivitu Prahy jako kongresové destinace. Lokální vědecká komunita tak má neustále mnoho šancí dále se rozvíjet a zdokonalovat své poznatky v širokém spektru oborů,“ uzavřela své poděkování (nejen) letošním kongresovým velvyslancům Lucie Čapková z Prague Convention Bureau.

(mč)

Foto: Prague Convention BureauPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa