Jedenáct případů klíšťové encefalitidy v souvislosti s konzumací nepasterizovaného mléka v roce 2011 v Maďarsku

11. 8. 2015

V říjnu 2011 byl v Maďarsku zjištěn hromadný výskyt čtyř případů klíšťové encefalitidy (KE) potenciálně souvisejících s konzumací nepasterizovaného kravského mléka od farmáře bez povolení k prodeji. Kohortová studie zahrnující všechny zákazníky daného farmáře identifikovala celkem 11 případů KE (7 sérologicky potvrzených případů a 4 suspektní dle klinického obrazu).

14. 10. 2011 byl Národnímu epidemiologickému centru v Budapešti ohlášen výskyt čtyř případů KE v malém maďarském městečku u hranic s Rakouskem. Žádný z postižených neudával kousnutí klíštětem, všichni ale v inkubační době konzumovali nepasterizované mléko od místního farmáře (10 krav, produkce 70 litrů mléka denně, prodej mléka 40 rodinám bez povolení). Prodej mléka byl farmáři zakázán 14. 10. 2011.

Kohortová studie se pokusila zhodnotit, zda výskyt KE souvisel s konzumací nepasterizovaného mléka. Vzhledem k 1. případu z 11. 9. a inkubační době onemocnění 7–14 dní bylo sledovaným obdobím 28. 8. až 28. 10. Kontaktovány byly všechny rodiny, které od daného farmáře odebíraly mléko. V přímých rozhovorech byly zjišťovány příznaky KE ve sledovaném období, jejich začátek a průběh, kousnutí klíštětem, očkování proti KE a množství a druh zkonzumovaných mléčných výrobků od daného farmáře. U osob splňujících alespoň jedno klinické kritérium KE (zvýšená teplota / horečka, malátnost / bolest hlavy / závratě nebo encefalitida) byly v případě informovaného souhlasu testovány párové vzorky krve a cerebrospinálního moku (CSF) na přítomnost specifických protilátek proti viru KE. Za potvrzený případ KE byly považovány osoby z dané kohorty splňující alespoň jedno klinické kritérium se zjištěnými protilátkami proti KE v séru nebo CSF a za suspektní případ osoby splňující alespoň jedno klinické kritérium, u nichž nebyl získán vzorek pro stanovení protilátek proti KE.

Ze 112 osob (41 rodin), které farmář uvedl jako zákazníky, byla vyřazena 1 osoba, která si nepřála se studie účastnit, 2 osoby, které se nepodařilo kontaktovat, 1 osoba, která tvrdila, že si mléko nekupovala, a 5 osob očkovaných proti KE. Kohortu tvořilo 103 osob (52 žen, věkové rozmezí 1–96 let) z 36 rodin. Celkem bylo identifikováno 11 případů KE, z nichž bylo 7 potvrzených (včetně 4 původně hlášených) a 4 suspektní. Věkové rozmezí postižených osob bylo 1–85 a 7 z nich byly ženy. Jedna osoba ze suspektních případů byla před zahájením tohoto hodnocení hospitalizována s příznaky KE a zemřela, aniž by byly provedeny laboratorní testy. Encefalitida se rozvinula pouze ve 4 původně hlášených případech.

Tyto případy připomínají možnost přenosu KE konzumací nepasterizovaných mléčných výrobků. Tento přenos je v naší zeměpisné oblasti v posledních letech spíše vzácný, ovšem vzhledem k rostoucí popularitě alternativního stravování, zahrnujícího i antipatie k pasterizaci mléka, jej nelze opomíjet.

(zza)

Zdroj: Caini S., Szomor K., Ferenczi E., et al. Tick-borne encephalitis transmitted by unpasteurised cow milk in western Hungary, September to October 2011. Euro Surveill. Mar 22; 17 (12).Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa