Gynekolog má nezastupitelné postavení v léčbě snížené sexuální touhy u žen

11. 4. 2015

Nejčastější sexuální dysfunkcí u žen je nedostatek sexuální touhy. Vzhledem k multifaktoriální etiologii musí být komplexní i léčba, která zahrnuje edukaci, konzultace a psychoterapii.

Nejčastější sexuální dysfunkcí u žen je nedostatek sexuální touhy. Vzhledem k multifaktoriální etiologii musí být komplexní i léčba, která zahrnuje edukaci, konzultace a psychoterapii. Farmakologické možnosti jsou velmi omezené, i když v současné době je ve vývoji několik léků. Nezastupitelnou úlohu v léčbě nedostatečné sexuální touhy u žen má gynekolog.

Vrchol výskytu nedostatečné sexuální touhy jako sexuální dysfunkce u žen spadá do období středního věku. Diagnóza podle 5. vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch vyžaduje, aby žena sama popsala nedostatek sexuální touhy jako obtíž.

Mezi hlavní rizikové faktory patří špatný zdravotní stav, deprese, některé léky, nespokojenost v partnerském vztahu a prodělané fyzické nebo sexuální týrání. Diagnóza spočívá především v podrobné anamnéze a sexuální anamnéze, někdy je vhodné fyzikální vyšetření. Laboratorní vyšetření má omezený význam.

Terapeutické postupy jsou především nefarmakologické, protože dosud nebyl schválen žádný lék s indikací nedostatečné sexuální touhy u žen, i když je několik molekul ve vývoji. Z dostupné farmakoterapie lze „off-label“ využít, např. antidepresivum bupropion, které vykázalo zvýšení touhy u některých žen s depresí i bez deprese. Systémová estrogenová léčba není přímo spojena s ovlivněním sexuální touhy a není doporučena u pacientek bez vazomotorických příznaků. Nicméně u žen se současnou vaginální atrofií nebo dyspareunií lze využít vaginálně aplikovaný estrogen, alternativně selektivní modulátor estrogenových receptorů ospemifen. V léčbě nedostatečné sexuální touhy u žen byla prokázána také účinnost exogenního testosteronu. Pacientky je však třeba poučit, že žádný z těchto léků nebyl v dané indikaci schválen, a nemáme proto dostatek dat o jeho dlouhodobé bezpečnosti.

Na farmakologické možnosti léčebného ovlivnění nedostatečné sexuální touhy u žen dosud čekáme. I když onemocnění spadá do duševních poruch, gynekolog zaujímá v jeho léčbě důležité místo.

(zza)

Zdroj: Kingsberg S. A., Woodard T. Female sexual dysfunction: focus on low desire. Obstet Gynecol. 2015 Feb; 125 (2): 477–86.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa