Gestační hypertenze a diabetes 2. typu u potomka

10. 1. 2017

Je známo, že ženy s hypertenzními chorobami v graviditě mají později ve svém životě vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění a rozvoje diabetu mellitu 2. typu. Bylo také popsáno, že děti narozené matkám trpícím v těhotenství některou hypertenzní poruchou, mají vyšší kardiovaskulární riziko, nicméně jejich vztah k rozvoji diabetu 2. typu doposud nebyl popsán.

Metodika studie

Finská retrospektivní studie pracovala s 5335 členy Helsinki Birth Cohort Study, kteří byli narozeni v letech 1934−1944 a v roce 1995, kdy byl založen Národní zdravotnický registr, žili ve Finsku. Autoři studie vyhledali děti žen, jež prodělaly ve svém těhotenství gestační hypertenzi či preeklampsii, a to dle novodobých kritérií (n = 1780). Jedinci s diabetem mellitem 2. typu byli identifikováni dle užívání antidiabetických léků. Vyškrtnuto bylo 31 jedinců užívajících pouze inzulin. Ke zjištění relativního rizika rozvoje diabetu 2. typu byla použita Coxova regrese.

Výsledky 

Celkem 590 mužů (21,6 %) a 433 žen (16,9 %) užívalo dle databáze antidiabetika.

Relativní riziko rozvoje diabetu mellitu 2. typu u potomků matek s antihypertenzní chorobou bylo 1,13 (95% CI 1,00−1,29; n = 1780). V případě gestační hypertenze relativní riziko dosahovalo 1,15 (95% CI 1,00−1,33; n = 1336) a v případě preeklampsie činilo 0,98 (95% CI 0,71−1,34; n = 231). Pro rozvoj cukrovky 2. typu s nutností užívání antidiabetik před 62. rokem života bylo relativní riziko 1,25 (95% CI 1,04−1,51) pro všechna antihypertenzní onemocnění, 1,28 (95% CI 1,05−1,58) pro gestační hypertenzi a 1,18 (95% CI 0,75−1,84) pro preeklampsii.

Relativní rizika se významně nelišila, pokud se rozvoj diabetu 2. typu sledoval dle délky těhotenství, mateřského BMI (body mass index) na konci gravidity, výšky, věku či socioekonomického statusu. Vyšší riziko rozvoje diabetu mellitu 2. typu znamenala také nízká porodní hmotnost bez ohledu na gestační hypertenzi.

Závěr

Potomci narození matkám s antihypertenzní chorobou v těhotenství (gestační hypertenze, preeklampsie) mají vyšší riziko rozvoje diabetu mellitu 2. typu později ve svém životě. Znamená to, že lékaři by měli při péči o své pacienty dbát na pečlivý odběr anamnézy, a to i perinatální, s přihlédnutím k těmto informacím při určování rizika rozvoje diabetu 2. typu.

(boba)

Zdroj: Kajantie E., Osmond C., Eriksson J. G. Gestational hypertension is associated with increased risk of type 2 diabetes in adult offspring: The Helsinki Birth Cohort Study. Am J Obstet Gynecol 2016 Nov 4, pii: S0002-9378(16)30977-2, doi: 10.1016/j.ajog.2016.10.041 [Epub ahead of print].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa