Farmakologický profil a klinická účinnost azelastinu v nosním spreji v léčbě alergické a vazomotorické rýmy

13. 8. 2013

Přehled vlastností a klinické účinnosti a bezpečnosti azelastinu v nosním spreji publikovaný v časopise Allergy and Asthma shrnul přínos tohoto přípravku v léčbě alergické i vazomotorické rýmy, na kterém se podílí jeho jedinečný farmakologický profil a výhody lokálního podání.

Přehled vlastností a klinické účinnosti a bezpečnosti azelastinu v nosním spreji publikovaný v časopise Allergy and Asthma shrnul přínos tohoto přípravku v léčbě alergické i vazomotorické rýmy, na kterém se podílí jeho jedinečný farmakologický profil a výhody lokálního podání.

Azelastin v nosním spreji je jediným zástupcem antihistaminik druhé generace indikovaných k léčbě sezónní alergické rýmy i nealergické vazomotorické rýmy. Jedná se o antagonistu H1 receptorů s řadou dalších jedinečných antialergických a protizánětlivých účinků, jako jsou inhibice syntézy leukotrienů, kininů a cytosinů, tvorby volných radikálů a exprese intracelulární adhezivní molekuly 1.

V klinických studiích prokázal azelastin zmírnění všech příznaků alergické rýmy včetně očních příznaků a příznaků vazomotorické rýmy, jakými jsou nosní sekrece a kongesce. Dvojitě zaslepené porovnání s placebem ukázala klinické zmírnění celkového skóre příznaků rýmy již 1 hodinu po podání azelastinu v nosním spreji se statisticky významným rozdílem za 2–3 hodiny po podání. Azelastin neovlivnil po dobu trvající 5 hodin histaminový kožní test, což dokazuje, že jeho přínos a časný nástup účinku je dán lokálním působením.

Azelastin nevykázal žádné lékové interakce, zejména ne s přípravky, které se běžně používají v léčbě rýmy a astmatu. Nejčastěji uváděnou nežádoucí příhodou spojenou s azelastinem byla hořká chuť v ústech daná přítomností účinné látky v orofaryngu. Incidence somnolence se v klinických studiích pohybovala od 3,2 do 11,5 %.

Výhodami azelastinu v nosním spreji v léčbě alergické a vazomotorické rýmy jsou jeho prokázaná klinická účinnost a bezpečnost, rychlý nástup účinku, lokální působení a jedinečný farmakologický profil.

(zza)

Zdroj: Lieberman P. L., Settipane R. A. Azelastine Nasal Spray: A Review of Pharmacology and Clinical Efficacy in Allergic and Nonallergic Rhinitis. Allergy and Asthma 2003; 2: 95–104.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa