Familiární hypercholesterolémie v ordinaci praktického lékaře a spolupráce se specializovaným centrem

8. 11. 2016

Následující článek přináší praktické informace, jak a proč se zapojit do projektu MedPed a spolupracovat s centry pro léčbu geneticky podmíněných dyslipidémií.

Pomocná ruka od specialistů

Familiární hypercholesterolémie spolu s dalšími vrozenými poruchami lipidového metabolismu nepatří k extrémně vzácným onemocněním. Téměř každý praktik mezi svými pacienty najde někoho, jehož těžká dyslipidémie má genetický podklad. Protože každý lékař nemusí, ba ani nemůže být odborníkem na léčbu těchto onemocnění, vznikla v České republice síť center nabízejících poradenství a případné převzetí do péče. Těchto 63 českých pracovišť je součástí mezinárodního projektu s názvem MedPed.

Prevence předčasných úmrtí

Činnost center spočívá ve vyhledávání nemocných, jejich účinné léčbě a dlouhodobém sledování, stejně jako vyšetření a případné léčbě jejich rodin. Důsledkem takovéto konstantní systematické práce má být prevence předčasného vzniku ICHS a jejích potenciálně smrtelných komplikací. O existenci a základních cílech projektu jsme vás podrobněji informovali v tomto článku. Nyní se zaměřme na to, jak konkrétně může praktický lékař s centrem spolupracovat a co jemu a jeho pacientům tato spolupráce přinese.

Konzultace či odeslání pacienta

Pracoviště, které se ojediněle setkává s pacienty se závažnými geneticky podmíněnými dyslipidémiemi, ale na poruchy tukového metabolismu se nespecializuje (nejčastěji praktický lékař pro dospělé či praktický lékař pro děti a dorost), má možnost:

  1. Konzultovat tyto pacienty s nejbližším specializovaným pracovištěm nebo regionálním centrem sítě MedPed a zapsat je do centrální databáze pacientů.
  2. Odeslat pacienty k vyšetření a zahájení adekvátní léčby na nejbližší specializované pracoviště nebo do regionálního centra. Pacient je pak podle domluvy buď sledován a léčen na tomto pracovišti, nebo je s určenou diagnózou a doporučenou léčbou vrácen do péče odesílajícímu lékaři.

Stačí se přihlásit − a znát symptomy

Zájemcům o takovouto spolupráci postačí předem kontaktovat vedoucího či koordinátora projektu. V případě potřeby s nimi může následně kdykoliv navázat telefonický nebo e-mailový kontakt. Nejbližší specializované pracoviště nebo národní či regionální centrum si může vyhledat v tomto seznamu. Pro efektivní vyhledání jedinců vhodných k odeslání mezi vašimi pacienty je dobré být obeznámen s diagnostickými kritérii familiární hypercholesterolémie.

Profesionální diagnostika i léčba

Vedle vysoké koncentrace odborníků na problematiku, bohatých léčebných zkušeností či moderních diagnostických postupů nabízejí specializovaná centra například i více terapeutických možností. Příkladem z blízké budoucnosti je biologické léčivo alirocumab − inhibitor PCSK9, který představuje zajímavou alternativu hypolipidemické terapie například pro pacienty s intolerancí statinů nebo při nedostatečné účinnosti statinů.

(luko)

Zdroje:
1. Informace o projektu MedPed na stránkách České společnosti pro aterosklerózu. Dostupné na: www.athero.cz/projekt-medped/pro-odborníky
2. Manniello M., Pisano M. Alirocumab (Praluent): first in the new class of PCSK9 inhibitors. Pharmacy & Therapeutics 2016; 41 (1): 28−53.Štítky
Interné lekárstvo Kardiológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa