Elektronická zdravotní dokumentace a její pozice v českém zdravotnictví

14. 10. 2016

Současná legislativa umožňuje kromě paralelního vedení papírové a elektronické dokumentace i výhradně elektronickou formu vedení zdravotnických záznamů. Čistě elektronická forma přitom přináší spoustu výhod nejenom pro lékaře, ale také pro pacienty a celý zdravotnický systém.

Komerční sdělení:

Současná legislativa umožňuje kromě paralelního vedení papírové a elektronické dokumentace i výhradně elektronickou formu vedení zdravotnických záznamů. Čistě elektronická forma přitom přináší spoustu výhod nejenom pro lékaře, ale také pro pacienty a celý zdravotnický systém.

Implementace eiDAS v praxi

Zkratka eiDAS se používá pro nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Nařízení se mimo jiné také významně dotýká zdravotnických služeb. Cílem je zavést institut uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka a tím zvyšovat důvěryhodnost elektronických dokumentů. V současné době totiž mohou být data pacientů zaznamenávaná do papírové dokumentace, ale většina údajů je paralelně uložena v databázích informačního systému. Přechod z papírové dokumentace na výhradně elektronickou se stává prioritou z několika důvodů.

Výhody elektronické dokumentace

Data se ve zdravotnické dokumentaci ukládají do databází, nejlépe ve strukturované formě. Zadávání dat do obsáhlých formulářů by totiž bylo pro zdravotnický personál nesmírně náročné a vzniklý jednolitý text by nebyl přehledný. Informace ve strukturované formě jsou navíc statisticky a strojově zpracovatelné, což umožňuje například vědecké statistické zpracování nebo manažerské vyhodnocování kvality péče. V praxi se tak mohou procenta nálezů statisticky zpracovat pro celé zdravotnické zařízení, ale také se mohou automatizovaně hlídat lékové a alergické interakce, aby pacient nedostal nevhodný lék.

Mezi další výhody patří bezpochyby menší prostorové a organizační nároky. Elektronická dokumentace může být automaticky archivována, díky čemuž odpadají prostředky vynaložené na skladování a administrativu zdravotních dokumentů. S tím souvisí i úspora financí vynaložených na spotřební materiál. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je příkladem vysoké efektivity a úspornosti tohoto systému. Podle jejího bývalého náměstka pro informatiku Ing. Jiřího Haase došlo po vybudování vlastního certifikačního centra a nemocničního informačního systému k signifikantní úspoře nejen ohledně tonerů, tiskáren, místa v archivech, ale zejména papíru. Při tisku přibližně 30 stran formátu A4 denně totiž dochází k úspoře na papíru (0,8 Kč/arch A4) a tisku (1 Kč/1× A4) o více než 12 960 Kč/rok.

V elektronické dokumentaci lze vždy dohledat, kdo s dokumentací pracoval. Oproti záznamům, které jsou psané ručně, je navíc vždy čitelná, díky čemuž se zamezí chybám a nepřesnostem. Samozřejmostí je i nahlížení do starších chorobopisů pacienta a zamezení opakovaní zbytečných vyšetření. Vhodným nastavením přístupových práv se navíc ochrání citlivé údaje pacienta.

Modul eParafa

Modul eParafa představuje krok k plně elektronickému a bezpapírovému zdravotnictví i v rámci ambulantních služeb. Cílem modulu je plně elektronická dokumentace splňující legislativní nároky bez papírových dokumentů. Modul je určený do softwarů PC DOKTOR, AMICUS, MEDICUS a do stomatologických programů DENTIST+ a PC DENT. Volitelný rozšiřující modul umožňuje archivovat dokumentaci pacientů v elektronické podobě v nezávislém a obecně uznávaném formátu PDF. Všechny archivované soubory jsou opatřené elektronickým podpisem s časovým razítkem. Validizace dokumentů je však proveditelná i na cizím počítači bez ambulantního programu, například na počítači revizního lékaře. Program tak splňuje všechny požadavky na současné vedení elektronické dokumentace a představuje neocenitelného pomocníka v moderní ordinaci.

Článek vznikl za podpory společnosti CompuGroup Medical.

(holi)

Zdroje:

  1. Lechner T. Jak se ČR připravuje na implementaci eIDAS. IT Systems 3/2015. Dostupné na: www.systemonline.cz/clanky/jak-se-cr-pripravuje-na-implementaci-eidas.htm
  2. Elektronická zdravotnická dokumentace? Motivace chybí. Zdravotnictví a medicína 6/2014. Dostupné na: http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/elektronicka-zdravotnicka-dokumentace-motivace-chybi-476755
  3. Kajzar P. Zdravotnická informatika. Dostupné na: www.zdravotnickainformatika.cz/inf_ezd.html
  4. Slavík J. Elektronická zdravotnická dokumentace. Česká stomatologická komora. Dostupné na: http://dent.cz/detail-text.php?id_strana=28&id_text=636
  5. www.medicus.cz/ambulance/rozsirujici-moduly/eparafa
  6. www.medicus.cz/underwood/download/files/letak_eparafa_uni.pdf


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa