Ceny ČLS JEP za nejlepší české publikace v oblasti medicíny za rok 2018

17. 10. 2019

8. října proběhlo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2018. Oceněni byli také mladí publikující lékaři. Tři laureáti pak obdrželi zlatou pamětní medaili ČLS JEP.

Předseda senátu Jaroslav Kubera, který hosty ceremoniálu ve Valdštejnském paláci v Praze přivítal, ve svém úvodním slovu mimo jiné poukázal na rizika šíření nevědeckých informací na sociálních sítích. Zároveň tak vzkázal, že psaní knih ani v době internetové neustupuje do pozadí, naopak je možná důležitější než kdy dřív.

První cenu převzal prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., za knihu „Lymfologie – teoretické základy a klinická praxe“ (Galén, 2018). Jedná se o první původní českou monografii věnovanou tomuto oboru. Publikace poskytuje komplexní pohled na lymfatický systém, od historických souvislostí a anatomie až po klinicky orientované kapitoly věnované metastazování nádorů či lymfedému. Téměř 800stránkové dílo je tak výsledkem celoživotní práce a výzkumu předního odborníka v této oblasti.

Profesor Oldřich Eliška převzal ocenění za publikaci svého celoživotního díla. Mezi prvními gratulanty byl i předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera. Foto: Michal Stavinoha
Profesor Oldřich Eliška převzal ocenění za publikaci svého celoživotního díla. Mezi prvními gratulanty byl i předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera. Foto: Michal Stavinoha

Druhé místo získala publikace s názvem „Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání“ (Mladá fronta, 2018), jejíž hlavní autorkou je vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Kniha pojednává o potenciálně smrtelných onemocněních, kterými trpí převážně mladí lidé. Přesto, jak připomněl i předseda hodnotící komise profesor Karel Šonka, je s nimi odborná veřejnost jen málo obeznámena. Čtivá publikace poskytuje vhled do problematiky lékařům různých oborů a může tak položit základy pro lepší interdisciplinární spolupráci. Její hlavní autorka také doufá, že se pacientům s poruchami příjmu potravy dostane potřebné pozornosti během právě probíhající reformy psychiatrické péče.

Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, převzala třetí cenu za knihu „Oftalmologie pro pregraduální i postgraduální přípravu“ (Maxdorf, 2018). Přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze vyjádřila velké potěšení, že spolu se svými spolupracovníky dokázali tuto obsáhlou publikaci dokončit včas a mohla tak být vydána k loňskému 200. výročí kliniky. Hodnotitelé ocenili mimo jiné vizuální stránku knihy, která je plná precizních vyobrazení anatomie oka i názorných snímků jeho patologií.

Za nejlepší časopisecký článek roku 2018 byla oceněna doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D., která spolu s mezinárodním týmem spoluautorů popsala v American Journal of Human Genetics mutaci genu GRHL2 jakožto třetí z dosud známých genetických příčin vzácného dědičného onemocnění rohovky – polymorfní korneální dystrofie.

Laureáti cen ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2018 (zleva: prof. Oldřich Eliška, prof. Hana Papežová, prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Lišková) s Jaroslavem Kuberou a prof. Štěpánem Svačinou. Foto: Michal Stavinoha
Laureáti cen ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2018 (zleva: prof. Oldřich Eliška, prof. Hana Papežová, prof. Jarmila Heissigerová, doc. Petra Lišková) s Jaroslavem Kuberou a prof. Štěpánem Svačinou. Foto: Michal Stavinoha

Předseda České lékařské společnosti Jan Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předal také tři zlaté pamětní medaile ČLS JEP. Oceněnými byli endokrinolog a osteolog prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., internista a hepatolog prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., a neurofyziolog prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., který v souladu se svým odborným zaměřením popřál zúčastněným, ať „žijí dále blaze a bez bolesti“.

Byly uděleny rovněž tři ceny Purkyňova nadačního fondu, jejichž smyslem je uznat a finančně podpořit lékaře do 35 let věku publikující v prestižních mezinárodních periodikách s vysokým impakt faktorem. Ceny předal předseda fondu prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA.

  • Teoretické obory: Jan Kudláček (Fyziologický ústav AV ČR) za publikaci“ Loss of neuronal network resilience precedes seizures and determines the ictogenic nature of interictal synaptic perturbations“ (Nat Neurosci 2018 Dec; 21: 1742–1752); impakt faktor: 19,912.
  • Interní obory: Kateřina Musilová, Ph.D. (Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC MU) za publikaci „miR-150 downregulation contributes to the high-grade transformation of follicular lymphoma by upregulating FOXP1 levels“ (Blood 2018; 132: 2389–2400); impakt faktor: 15,132.
  • Chirurgické obory: Barbora East, Ph.D. (3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha) za publikaci „A polypropylene mesh modified with poly-ε-caprolactone nanofibers in hernia repair: large animal experiment“ (Int J Nanomedicine 2018 May 28; 13: 3129–3143); impakt faktor: 4,37.

Velkolepý umělecký zážitek zprostředkoval hostům ceremoniálu svým vystoupením klavírista Martin Levický. V jedné chvíli se v jeho průběhu pod okny Valdštejnského paláce rozeznělo houkání projíždějící sanitky. Ač by za jiných okolností šlo o nepříjemný a rušivý vjem, při této příležitosti její zvuk jen příznačně dokreslil atmosféru události pořádané na počest české medicíny.

Foto: Michal Stavinoha
Foto: Michal Stavinoha

(luko)Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa