Časnější záchyt celiakální sprue na základě kombinace růstových parametrů

9. 6. 2015

Celiakální sprue díky vyhodnocení kombinace pěti růstových parametrů lze zachytit o několik let dříve. Ve finské retrospektivní studii byly u většiny dětí s tímto onemocněním zjištěny odchylky růstu několik let před stanovením diagnózy. Tyto pro věk a pohlaví specifické růstové parametry zahrnují skóre směrodatné odchylky tělesné výšky a body mass indexu od populačního průměru, skóre směrodatné odchylky tělesné výšky, vzdálenost od cílové výšky, skóre směrodatné odchylky změny tělesné výšky a body mass indexu.

Celiakální sprue je u pediatrické populace nedostatečně diagnostikována. Mezi charakteristiky této choroby patří odchylky od lineárního růstu, nízký vzrůst a špatné přibývání na váze. Cílem této studie bylo vytvořit nové hraniční hodnoty pro screening poruch růstu založené na důkazech a zhodnotit jejich využitelnost u dětí s celiakií.

Zahrnuta byla referenční populace 51 332 zdravých dětí ve věku 0–20 let a populace 177 dětí s celiakií ve věku 0–16 let. Hodnoceny byly údaje z primární péče nebo ambulantní péče ve třech univerzitních nemocnicích ve Finsku v letech 1994 až 2009. U dětí s celiakií byl analyzován longitudinální růst od narození do stanovení diagnózy.

Záchyt glutenové enteropatie byl dostatečně přesný (plocha pod křivkou = 0,88, 95% CI 0,84–0,93 u dívek, u chlapců 0,84, 0,77–0,91) při použití kombinace všech pěti uvedených parametrů růstu. Při nastavení specificity screeningu na 90 % byla odchylka v růstu zjištěna 2 roky před diagnózou celiakie u 57 % dívek a 48 % chlapců.

Dobré přesnosti screeningu celiakální sprue na základě růstových parametrů lze dosáhnout při jejich kombinaci. Autoři doporučují využít počítačového screeningového algoritmu, nejlépe integrovaného do systému elektronických zdravotních záznamů.

(zza)

Zdroj: Saari A., Harju S., Makitie O., et al. Systematic growth monitoring for the early detection of celiac disease in children. JAMA Pediatr. 2015 Mar 2; 169 (3): e1525.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa