Blokádu ganglia stellata lze využít ke snížení bolesti po operaci horní končetiny

19. 2. 2015

Předoperační blokáda ganglia stellata lidokainem snižuje pooperační bolestivost a spotřebu analgetik u pacientů podstupujících ortopedickou operaci horní končetiny v celkové anestezii.

Blokáda ganglia stellata cervicothoracica, které se nachází na přechodu krční a hrudní části sympatiku v oblasti 7. krčního obratle, se využívá v různých indikacích. Příkladem můžou být regionální bolestivé syndromy, refrakterní angina pectoris, fantomová bolest, herpes zoster, Raynaudův syndrom, sklerodermie, cévní obliterace nebo trauma. Nedávno publikovaná randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie hodnotila analgetickou účinnost blokády tohoto ganglia po operaci horní končetiny.

Zařazeno bylo 30 pacientů, kteří měli podstoupit ortopedickou operaci horní končetiny. U poloviny z nich byly před operací do oblasti ganglia stellata pod ultrazvukovou kontrolou injekčně podány 3 ml 2% lidokainu, u druhé poloviny 0,9% solný roztok. Po blokádě byla u všech pacientů provedena operace v celkové anestezii. Pooperační analgezie zahrnovala intravenózně podaný diclofenac, paracetamol a užívání tramadolu podle rozhodnutí pacienta po dobu 24 hodin. V rámci studie byla hodnocena spotřeba tramadolu po 2, 4, 6, 8, 12 a 24 hodinách, kardiovaskulární parametry a bolest v klidu a při pohybu dle vizuální analogové škály (VAS).

Výsledky ukázaly významně nižší průměrnou spotřebu tramadolu ve skupině s lidokainem v porovnání s kontrolní skupinou, a to po 4 hodinách (8,0 vs. 28,0 mg, p = 0,001), po 6 hodinách (5,3 mg vs. 17,3 mg, p = 0,013) a po 8 hodinách (5,3 vs. 21,3 mg, p = 0,001). Celková spotřeba tramadolu za 24 hodin činila 97,3 mg ve skupině s lidokainem a 150,6 mg v kontrolní skupině (p = 0,001). Rovněž byly zjištěny významné rozdíly v bolesti v klidu dle VAS ve prospěch skupiny s lidokainem po 4 hodinách (4 vs. 5, p = 0,03) a po 6 hodinách (3 vs. 4, p = 0,04). Bolestivost při pohybu byla ve skupině s lidokainem také nižší, ale rozdíl nebyl statisticky významný.

Studie ukázala nové možné využití blokády ganglia stellata před ortopedickou operací horní končetiny. Jeho přínosem je snížená spotřeba analgetik a menší bolestivost během 24 hodin po operaci.

(zza)

Zdroj: Kumar N., Thapa D., Gombar S. Analgesic efficacy of pre-operative stellate ganglion block on postoperative pain relief: a randomised controlled trial. Anaesthesia. 2014 Sep; 69 (9): 954–660; doi: 10.1111/anae.12774. Epub 2014 Jul 7.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa