Bio optimalizovaný extrakt z kurkumy v terapii osteoartrózy

9. 11. 2018

Prospěšné účinky kurkumy jsou v ájurvédské medicíně využívány již téměř 4 tisíce let. Hlavní aktivní složku představuje kurkumin se silným protizánětlivým účinkem, který současně zpomaluje degradaci kloubních chrupavek. Řada klinických studií podporuje benefit a bezpečnost této látky, která může být v symptomatické terapii osteoartrózy vhodnou alternativou k nesteroidním antiflogistikům.

Úvod

Kořen kurkumy obsahuje soubor látek nazývaných kurkuminoidy, z nichž nejvýznamnější je kurkumin. Jedná se o látku se silným antioxidačním účinkem, která přispívá k pružnosti kloubů, svalů a šlach. Nativní kurkumin je ze střeva velmi špatně vstřebáván a pro dosažení jeho optimálního působení by bylo nutné denně užívat obrovské množství kurkumy. Řešení tohoto problému představuje bio optimalizovaný extrakt z kurkumy, který je exkluzivně obsažen v doplňku stravy Flexofytol®, díky němuž je kurkumin v porovnání s běžným práškem z kurkumy lépe vstřebatelný.

Mechanismus účinku

Kurkumin komplexním způsobem na několika různých úrovních tlumí zánětlivé procesy. Vykazuje inhibiční aktivitu na prozánětlivé interleukiny (1, 6, 8, 18), cyklooxygenázu 2 (COX-2) a 5-lipoxygenázu (5-LOX). Současně snižuje expresi nukleárního faktoru kappa B (NF-κB) a aktivitu fosfolipázy A2, přičemž udržuje funkci cyklooxygenázy 1. Kurkumin je tak vysoce selektivním inhibitorem COX-2, díky čemuž na rozdíl od nesteroidních antiflogistik nevykazuje nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt.

Řadou studií byl také prokázán efekt kurkuminu v protekci kloubních chrupavek. Konkrétně se jedná o inhibici inducibilní NO-syntázy typu II a inhibici syntézy matrixové metaloproteinázy 3 (MMP-3). Komplexním působením na kloubní chrupavky tak snižuje tvorbu volných kyslíkových radikálů a tím snižuje oxidativní stres a aktivitu proteolytických enzymů. Chondroprotektivní účinek doložili Henrotin et al. (2014) ve své studii publikované v časopisu BMC Complementary and Alternative Medicine. Při terapii bio optimalizovaným kurkuminem po dobu 84 dnů došlo u 22 pacientů s osteoartrózou k snížení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) a peptidu Coll2-1 v séru (ten je specifickým biomarkerem degradace kolagenu kloubních chrupavek).

Účinnost a bezpečnost v terapii osteoartrózy

Účinnost a bezpečnost kurkuminu dokládá řada experimentálních a klinických studií. Příkladem je práce, kterou publikovali De Breucker et al. (2017) v Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases a v níž zkoumali použití bio optimalizovaného kurkuminu u jedinců v pokročilém věku s osteoartrózou a dalšími komorbiditami. Studie se zabývala podáním kurkuminu u lidí starších 70 let a jeho účinkem na osteoartrózu kolene a páteře při současných komorbiditách (diabetes mellitus, renální insuficience, chronická antikoagulační léčba). Výsledkem bylo snížení bolestivosti a funkční zlepšení po 6 týdnech terapie, přičemž účinek trval i po 3 měsících. Ve studii nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky léčby a případný vliv na komorbidity.

Díky vysoce selektivní inhibici COX-2 přípravek vykazuje příznivý gastrointestinální a kardiovaskulární bezpečnostní profil. Může se užívat dlouhodobě, aniž by hrozily žaludeční problémy. Další studie prokázaly v případě kurkuminu i nefroprotektivní a hepatoprotektivní efekt a řadu dalších prospěšných účinků, například v prevenci a terapii idiopatických střevních zánětů, neurodegenerativních chorob či maligního nádorového bujení.

Závěr

Bio optimalizovaný extrakt z kurkuminu Flexofytol® představuje účinnou a bezpečnou alternativu k nesteroidním antiflogistikům v terapii osteoartrózy. Podávání přípravku snižuje bolestivost kloubů, zpomaluje degradaci chrupavky a zlepšuje funkci kloubů. Pravidelné užívání tohoto doplňku navíc snižuje frekvenci použití nesteroidních antiflogistik, díky čemuž dále snižuje riziko nežádoucích účinků léčby. Současně vykazuje velmi příznivý bezpečnostní profil, tudíž ho mohou užívat i jedinci na chronické antikoagulační terapii (po předchozí poradě s lékařem či lékárníkem), lidé trpící diabetem, renální insuficiencí a hepatopatií.

(holi)

Zdroje:
1. Davis J. M., Murphy E. A., Carmichael M. D. et al. Curcumin effects on inflammation and performance recovery following eccentric exercise-induced muscle damage. Am J Physiol Integr Comp Physiol 2007; 292: 2168−2173.
2. Banerjee M., Tripathi L. M., Srivastava V. M. et al. Modulation of inflammatory mediators by ibuprofen and curcumin treatment during chronic inflammation in rat. Immunopharmacol Immunotoxicol 2003; 25: 213−224.
3. Gaddipati J. P., Sudar S. V., Calemine J. et al. Differential regulation of cytokines and transcription factors in liver by curcumin following hemorrhage/resucitation. Shock 2003; 19: 150−156.
4. Srivastava K. C., Bordia A., Verma S. K. Curcumin, a major component of food spice turmeric (Curcuma longa) inhibits aggregation and alters eicosanoid metabolisme in human blood platelets. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1995; 52: 223−227.
5. Singh S., Aggarwal B. B. Activation of transcription factor NF-κB is supressed by curcumin (diferuloylmethane). J Biol Chem 1995; 270: 24995−25000.
6. Plummer S. M., Holloway K. A., Manson M. M. et al. Inhibition of cyclo-oxygenase 2 expression in colon cells by the chemopreventive agent curcumin involves inhibition of NF-κB activation via the NIK/IKK signalling complex. Oncogene 1999; 18: 6013−6020.
7. Schulze-Tanzil G., Mobasheri A., Sendzik J. et al. Effects of curcumin (diferuloylmethane) on nuclear factor κB signaling in interleukin-1beta-stimulated chondrocytes. Ann NY Acad Sci 2004; 1030; 578−586.
8. Srivastava R., Dikshit M., Srimal R. C., Dhawan B. N. Anti-thrombotic effect of curcumin. Thromb Res 1985; 40: 413−417.
9. Joe B., Vijaykumar M., Lokesh B. R. Biological properties of curcumin-cellular and molecular mechanisms of action. Crit Rev Food Sci Nutr 2004; 44: 97−111.
10. Wallace J. M. Nutritional and botanical modulation of the inflammatory cascade − eicosanoids, cyclooxygenases and lipoxygenases − as an adjunct in cancer therapy. Integr Cancer Ther 2002; 1: 7−37.
11. Goel A., Boland C. R., Chauhan D. P. Specific inhibition of cyclooxygenase-2 (COX-2) expression by dietary curcumin in HT-29 human colon cancer cells. Cancer Lett 2001; 172: 111−118.
12. Strasser E. M., Wessener B., Manhart N., Roth E. The relationship between the anti-inflammatory effect of curcumin and cellular glutathione content in myelomonocytic cells. Biochem Pharmacol 2005; 70: 552−559.
13. Buhrmann C., Mobasheri A., Matis U., Shakibaei M. Curcumin mediated suppression of nuclear factor-kB promotes chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells in a high-density coculture microenvironment. Arthritis Res Ther 2010; 12: R127.
14. Henrotin Y., Clutterbuck A. L., Allaway D. et al. Biological actions of curcumin on articular chondrocytes. Osteoarthritis Cartilage 2010; 18: 141−149.
15. De Breucker S., Rouvière H., Mélot C., Appelboom T. Flexofytol® (a belgian curcumin extract) for the treatment of aged patients with osteoarthritis and comorbidity. Open J Rheumatol Autoimmune Dis 2017; 7: 167−177.
16. Henrotin Y., Malaise M., Wittoek R. et al. Efficacy of bio-optimised curcuma extract (Flexofytol®) for painful knee osteoarthritis: data from COPRA, a multicenter randomised controlled study. Ann Rheum Dis 2018; 77: 790.
17. Henrotin Y., Gharbi M., Dierckxsens Y. Decrease of a specific biomarker of collagen degradation in osteoarthritis, Coll2-1, by treatment with highly bioavailable curcumin during an exploratory clinical trial. BMC Complement Altern Med 2014; 14: 159.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa