Bezpečnost topicky podávaných kortikoidů v těhotenství

26. 5. 2016

Skupina dermatologů sdružených v rámci sítě Cochrane Collaboration aktualizovala shrnutí dosavadní evidence o bezpečnosti aplikace topických kortikoidů v léčbě kožních onemocnění u těhotných žen. Ačkoli je z metodických důvodů úroveň evidence nízká, topické kortikoidy pravděpodobně nepředstavují pro plod ohrožení.

Topická léčba může za určitých okolností vést k systémové absorpci podávaného léčiva, způsobovat tak nežádoucí účinky a v graviditě rovněž ohrožovat plod. U těhotných žen se topické kortikoidy nejčastěji používají v terapii psoriázy, dermatitid a polymorfních erupcí různého původu. Jejich systémová absorpce se zvyšuje s rozsahem ošetřované plochy a zvýšit ji může také kožní okluze, eventuálně aplikace na sliznice.

Autoři analyzovali celkem 14 observačních klinických studií: 5 studií kohortových a 9 studií případů a kontrol. Celkem byly shromážděny údaje o 1 601 515 těhotenstvích. Cílem analýzy bylo zhodnocení rizika užívání topických kortikoidů na následující parametry: způsob porodu, vrozené vady (orofaciální rozštěpy, hypospadie), porodní hmotnost, předčasný porod (dříve než v 37. týdnu těhotenství), úmrtí plodu a nízké Apgar skóre (≤ 7 v 5. min). Nebyla nalezena žádná statisticky významná souvislost mezi topickou léčbou kortikoidy a uvedenými parametry.

Dále byly výsledky stratifikovány podle síly podávaných kortikoidů. Nízká porodní váha byla přítomná především u dětí pacientek, které užívaly silné nebo velmi silné kortikoidy (p = 0,04) a u kterých byla kumulativní dávka velmi vysoká. U pacientek, jež užívaly slabší nebo středně silné kortikoidy, bylo pozorováno snížené riziko úmrtí plodu (poolovaný poměr rizik [RR] 0,70; 95% CI 0,64–0,77). Jiné rozdíly mezi skupinami nebyly nalezeny.

Celková kvalita evidence byla označena za nízkou nebo velmi nízkou. Hlavním důvodem je ovšem fakt, že byly hodnoceny observační studie, které jsou považovány za méně spolehlivé. Randomizované klinické studie, jež poskytují nejspolehlivější informace, však z etických důvodů nejsou proveditelné s účastí těhotných žen.

Závěr

Analýza dostupných dat naznačuje, že topická léčba kortikoidy v těhotenství nepředstavuje riziko pro plod. Opatrnosti je však třeba u silně a velmi silně účinných kortikoidů a při dlouhodobém podávání, kdy narůstá kumulativní dávka léčiva a může se projevit nežádoucí efekt na hmotnost novorozence. Dalším předmětem studií by pak jistě měl být i potenciální protektivní efekt slabších a středně silných kortikoidů naznačený sníženým rizikem úmrtí plodu.

(jam)

Zdroje:

 

  1. Chi C. C. et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2015; 10: CD007346; doi: 10.1002/14651858.CD007346.pub3.
  2. Nevoralová Z. Dermatovenerologická léčba v těhotenství. Dermatologie pro praxi 2010; 4 (4): 208–214.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa