Aktualizovaná americká doporučení pro prevenci cévních mozkových příhod

4. 12. 2014

Důraz je kladen na tzv. středomořskou dietu a boj proti pasivnímu kouření, nově se objevuje doporučení domácího měření krevního tlaku u hypertoniků a perorální antikoagulancia v léčbě nevalvulární fibrilace síní.

V říjnu 2014 vydala Americká kardiologická společnost (AHA) a Americká společnost pro cévní mozkové příhody společná doporučení pro prevenci CMP na populační úrovni.

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou čtvrtou nejčastější příčinou smrti v USA a nejčastějšího příčinou funkčního postižení. Za 6 měsíců po CMP je 26 % pacientů starších 65 let závislých na pomoci ostatních a 46 % má kognitivní deficit. Vzhledem k tomu, že ve více než 76 % jde o první příhodu, má velký význam primární prevence. Jako vhodný screeningový nástroj pro posouzení rizika CMP doporučuje AHA kalkulátor pro výpočet kardiovaskulárního rizika (CV Risk Calculator). Opatření pro prevenci CMP se týkají stravy, kouření, krevního tlaku, antikoagulační léčby, migrény a protidestičkové léčby.

Je doporučena středomořská dieta, která zahrnuje dostatečné množství zeleniny, ovoce, celozrnných obilovin, luštěnin, ryb a drůbežího masa a minimum červeného masa a plnotučných mléčných výrobků. Doporučuje se celkové snížení obsahu tuku a soli a přidání ořechů.

Riziko CMP i srdečních příhod prokazatelně zvyšuje kouření. Proto jsou doporučeny veškeré snahy o snížení kouření a zákaz kouření na veřejných místech.

Velmi dobře doloženým rizikovým faktorem CMP je hypertenze. Poprvé je doporučeno domácí měření krevního tlaku u hypertoniků (1-2x týdně), které významně zlepšuje kontrolu hypertenze. Vhodným preventivním opatřením je také každoroční screening hypertenze a podpora zdravého životního stylu u osob s prehypertenzí (120-139/80-89 mm Hg).

Antikoagulační léčba je doporučena u pacientů s fibrilací síní, mitrální stenózou po prodělané embolii nebo s trombem v levé síni, po náhradě aortální chlopně, aj. Nově doporučení rozšiřují seznam vhodných antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní o perorální přípravky jako dabigatran, apixaban a rivaroxaban. Důvodem není neúčinnost warfarinu, ale nutnost pečlivého monitorování vedlejších účinků, která může omezovat jeho používání.

U pacientů s migrénou s aurou je důrazně doporučeno nekouřit.

Protidestičková léčba je v primární prevenci CMP doporučena u osob s chronickým onemocněním ledvin s glomerulární filtrací < 45 ml/min (kyselina acetylosalicylová), nikoliv však pro těžkou renální insufienci s  glomerulární filtrací menší než 30 ml/min. Cilostazol je možno zvážit uosob s periferní aterosklerózou.

(zza)

Zdroj: Meschia JF, et al. Guidelines for the primary preventiv of stroke: A statement for healthcare Professional from American heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014; DOI: 10.1161/STR.0000000000000046.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa