A co byste řekli? Měl ho tam!

13. 11. 2016

Někdy se zdá, že diagnóza je zcela jasná. Fyzikální vyšetření, klinické projevy i nález na zobrazovacích vyšetřeních jsou ve shodě, vše běží hladce. Až do chvíle, než přijde výsledek biopsie.

68letý muž, dosud zcela zdravý, vyhledal lékaře pro 6 měsíců trvající a stupňující se bolest v oblasti pravé kyčle. Bolest byla lokalizována nad kyčelní kloub a právě v tomto místě byla hmatná rezistence kostní konzistence, přímo nad spina iliaca anterior superior. Na skiagramu byla patrná exostóza překrývající laterální horní okraj pravé kyčelní kosti.

Podle nálezu na magnetické rezonanci bylo usouzeno na osteosarkom.

Hladiny biochemických markerů včetně PSA byly v normálních rozmezích.

Pro potvrzení diagnózy byla provedena biopsie z centra osteosarkomu, aby se vzápětí ukázalo, že se tento útvar za sarkom pouze vydával. Jeho skutečná totožnost byla zcela jiná. Histologický nález vypadal takto:

  • V barvení hematoxylin-eozin.

  • S markerem CDX2.

Bystří pozorovatelé si jistě všimli, že takto sarkom nevypadá. Ani marker CDX2 by u něj pozitivní nebyl. Ano, jedná se o adenokarcinom, podle všech charakteristik nejspíše kolorektální.

Dalším krokem bylo samozřejmě pátrání po primárním ložisku. Na CT plic, břicha a malé pánve sice nebyl jednoznačně identifikován tumor, ale bylo zde patrné zesílení stěny vzestupného tračníku a hepatální flexury. Následovala koloskopie, která identifikovala tuto ztluštělou oblast jako adenokarcinom hepatální flexury s produkcí mucinu, což bylo také potvrzeno biopsií.

Nebyly přítomné klinické ani radiologické známky přítomnosti dalších metastáz v játrech, plicích ani kostech.

Jednalo se tedy o velmi atypický případ, kdy se vedle primárního tumoru, který nebyl lokálně nikterak zvlášť pokročilý a v době diagnózy nezpůsoboval prakticky žádné příznaky, vytvořila obrovská solitární kostní metastáza, jež svým vzhledem imitovala sarkom.

(pez)

Zdroj: Bangera S., Dunkow P., Weerasinghe S., Murugesan S. V. An unusual pain in the hip. Oxf Med Case Reports 2016 Sep 8; 2016 (9): omw072, doi: 10.1093/omcr/omw072.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa