Zneužití benzodiazepinů s buprenorfinem je méně toxické než s metadonem

15. 5. 2019

Toxicita současného nelegálního užití benzodiazepinů a buprenorfinu je nižší než nepředepsaná kombinace benzodiazepinů s metadonem. Americká retrospektivní analýza zahrnující 764 případů zneužití buprenorfinu nebo metadonu v kombinaci s benzodiazepiny ukázala nižší podíl hospitalizací a méně fatálních případů u buprenorfinu v porovnání s metadonem.

Toxicita současného nelegálního užití benzodiazepinů a buprenorfinu je nižší než nepředepsaná kombinace benzodiazepinů s metadonem. Americká retrospektivní analýza zahrnující 764 případů zneužití buprenorfinu nebo metadonu v kombinaci s benzodiazepiny ukázala nižší podíl hospitalizací a méně fatálních případů u buprenorfinu v porovnání s metadonem.

U jedinců, kteří zneužívají buprenorfin nebo metadon, je časté nelegální užívání více látek. Cílem této nedávno publikované studie bylo porovnat míru toxicity současného užití buprenorfinu nebo metadonu s benzodiazepiny. Autoři využili údaje z národní toxikologické databáze USA. Zahrnuli případy zneužití kombinace těchto látek u dospělých osob z období 2002 až 2010, které byly zdokumentovány až do vyřešení stavu. Vyřazeny byly případy, kde byly zneužity ještě další látky.

Případů s metadonem bylo do analýzy zahrnuto 692, s buprenorfinem 72. Klinickými projevy zneužití kombinace metadonu nebo buprenorfinu s benzodiazepiny byly letargie (v 71,1 %, resp. 59,7 %), útlum dýchání (v 29,0 %, resp. 15,3 %), kóma (v 22,4 %, resp. 5,6 %), respirační zástava (v 4,5 %, resp. 0 %), hypotenze (v 11,8 %, resp. 2,8 %) a srdeční zástava (v 1,9 %, resp. 0 %). Ve skupině případů s metadonem byla 4× vyšší pravděpodobnost podání naloxonu (60,4 % vs. 15,3 %) nebo nutnost intubace (16,3 % vs. 4,2 %) než u případů s buprenorfinem. Rovněž podíl hospitalizací byl vyšší ve skupině s metadonem (67,3 % vs. 43,3 %). Počet úmrtí dosáhl při zneužití metadonu v kombinaci s benzodiazepiny 16, zatímco při zneužití kombinace buprenorfin – benzodiazepiny nebyl zaznamenán žádný smrtelný případ.

V této analýze bylo současné zneužití buprenorfinu s benzodiazepiny spojeno s významně nižší toxicitou, než když byl s benzodiazepiny nelegálně aplikován metadon.

(zza)

Zdroj: Lee S. C., Klein-Schwartz W., Doyon S., et al. Comparison of toxicity associated with nonmedical use of benzodiazepines with buprenorphine or methadone. Drug Alcohol Depend. 2014 May 1; 138: 118–23; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.02.014. Epub 2014 Feb 23.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa