Změny ve funkci, rentgenologickém nálezu a symptomatologii ankylozující spondylitidy s časným a pozdním nástupem – výsledky kohorty PSOAS

15. 5. 2019

Dosud publikované studie tvrdí, že juvenilní ankylozující spondylitida (JAS – juvenile ankylosing spondylitis) je klinicky závažnější onemocnění než ankylozující spondylitida s pozdějším nástupem (AoAS – adult onset ankylosing spondylitis).

Dosud publikované studie tvrdí, že juvenilní ankylozující spondylitida (JAS – juvenile ankylosing spondylitis) je klinicky závažnější onemocnění než ankylozující spondylitida s pozdějším nástupem (AoAS – adult onset ankylosing spondylitis). Cílem popisované studie bylo porovnání demografických rozdílů, funkčních schopností, klinické symptomatologie a rentgenologických nálezů u pacientů dlouhodobě trpících JAS a AoAS.

Více než 402 pacientů splňujících kritéria pro ankylozující spondylitidu (Modified New York Criteria for Definite Ankylosing Spondylitis) a trpících tímto onemocněním více než 20 let bylo zahrnuto do multicentrické studie PSOAS (Prospective Study of Outcomes in Ankylosing Spondylitis). Celkem u 79 z nich byla AS klasifikována jako JAS (nástup choroby před 16. rokem života), u zbývajících 323 pak jako AoAS.

U všech pacientů byl určován genotyp HLA-B27a demografické charakteristiky. Funkční zkoušky byly hodnoceny indexem BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) a dotazníkem HAQS (Health Assessment Questionnaire Modified for the Spondyloarthropathies). Rentgenologický nález byl pak hodnocen jako BASRI (Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index).

Dle výsledků studie je výskyt JAS mírně vyšší u žen (32,9 v. 22,9 %, p = 0,07). BASRI index kyčelních kloubů stejně jako potřeba následné aloplastiky byla vyšší u skupiny s JAS. Na druhou stranu index BASRI páteřních segmentů byl u pacientů s JAS signifikantně nižší. Statisticky významný rozdíl ve funkčních charakteristikách (dle dotazníku HAQS) nebyl pozorován.
Závěrem lze tedy konstatovat, že:

  • • u pacientů s JAS dochází k mírnějšímu postižení páteřních spojů, ale významnějšímu nálezu v oblasti kloubů kyčelních s následnou nutností jejich endoprotézy
  • • prevalence JAS je vyšší u žen než u mužů
  • • funkční postižení je u JAS i AoAS stejné

(dre)

Zdroj: Gensler L. S. a spol., Ann Rheum Dis. 2008 Feb; 67 (2): 233–7. 29.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa