Zlepšení kognitivních funkcí u Alzheimerovy nemoci po perispinálním podání etanerceptu

15. 5. 2019

Etanercept je úspěšně využíván k léčbě revmatologických onemocnění (středně těžké až těžké revmatoidní artritidy a polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy). Mimo tyto klasické indikace byl ale etanercept podán s vynikajícími výsledky experimentálně u Alzheimerovy choroby.

Etanercept je úspěšně využíván k léčbě revmatologických onemocnění (středně těžké až těžké revmatoidní artritidy a polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy). Mimo tyto klasické indikace byl ale etanercept podán s vynikajícími výsledky experimentálně u Alzheimerovy choroby. V USA je v současnosti některými lékaři etanercept u Alzheimerovy nemoci podáván off-label, tedy mimo doporučení a na vlastní náklady pacienta (náklady jsou cca 10–40 tisíc dolarů za rok).

Vědecké poznatky i klinické zkušenosti dosvědčují, že se nadbytek TNF-alfa významně podílí na patogenezi Alzheimerovy nemoci. Kromě proinflamatorní aktivity TNF bylo také zjištěno, že jde o gliotransmiter, který reguluje synaptické funkce neuronální sítě. TNF se také podílí na narušení synaptického mechanismu paměti, které je způsobeno beta-amyloidem a jeho oligomery.

Bylo prokázáno, že intenzita postižení a velikost kognitivního deficitu u Alzheimerovy nemoci koreluje spíše než s množstvím beta-amyloidu s aktivitou zánětlivého procesu zprostředkovanou TNF-alfa a dalšími mediátory.

Účinnost etanerceptu, biologického antagonisty TNF-alfa, podaného perispinální infuzí u Alzheimerovy nemoci zdokumentovala pilotní studie v délce šesti měsíců. Tato studie popisuje rapidní zlepšení kognitivních funkcí u pacienta s pozdním nástupem Alzheimerovy nemoci, počínající již v prvních minutách po podání infuze obsahující etanercept. Rapidní snížení kognitivního deficitu následující po perispinálním podání etanerceptu může být způsobeno zablokováním účinků nadbytečného TNF-alfa na synaptické mechanismy podílející se na Alzheimerově nemoci. Tyto výsledky jsou slibné pro další výzkum i terapeutické intervence.

(hak)

Zdroj:

  1. Edward L. Tobinick, Hyman Gross: Rapid cognitive improvement in Alzheimer’s disease following perispinal etanercept administration, Journal of Neuroinflammation 2008, 5: 2. DOI: 10.1186/1742-2094-5-2


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa