Zkrácení doby aplikace infuze infliximabu u pacientů s IBD

14. 5. 2019

Je známo, že udržovací terapie infliximabem snižuje riziko vzniku infuzních reakcí. A právě problematika infuzních reakcí byla předmětem nedávno publikované práce belgických autorů.

Je známo, že udržovací terapie infliximabem snižuje riziko vzniku infuzních reakcí. A právě problematika infuzních reakcí byla předmětem nedávno publikované práce belgických autorů. Ta srovnávala snášenlivost jedno- a dvouhodinové infuze infliximabu u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD), přičemž hodnocena byla incidence infuzních reakcí v obou skupinách.

Jednalo se o retrospektivní analýzu všech pacientů s IBD léčených infliximabem. Do analýzy byla zahrnuta data týkající se infuzí aplikovaných v rámci udržovací terapie nejméně po dobu 6 měsíců, v období od prosince 1994 do března 2009. Infuze byly u všech pacientů aplikovány dle standardních postupů, a to ambulantně na infuzních jednotkách nebo za hospitalizace. Od roku 2004 byla u pacientů, kteří tolerovali alespoň čtyři dvouhodinové infuze, zkrácena doba podávání infuzí na jednu hodinu.

Do března 2009 bylo infliximabem léčeno 953 pacientů s IBD (77,6 % s Crohnovou nemocí a 22,4 % s ulcerózní kolitidou), z toho 474 pacientů bylo na pravidelné udržovací terapii. Celkem bylo podáno 9 155 infuzí v rámci udržovací terapie (z toho bylo 4 307 aplikováno po dobu cca 1 hod.). Nebyly přitom zaznamenány žádné závažné infuzní reakce. Mírné akutní infuzní reakce se objevily u 0,6 % (27 ze 4 307) pacientů ze skupiny jednohodinových infuzí a u 1,7 % (80 ze 4 848) pacientů, kterým byly infuze aplikovány po dobu 2 hodin (P = 0,0034). K opožděným reakcím na podání infuze došlo ve skupině jednohodinových infuzí v 0,2 %, ve druhé skupině v 0,5 %. Dle výsledků multivariační analýzy žádná z předem specifikovaných proměnných nepredikovala vznik těchto infuzních reakcí.

Závěrem lze tedy shrnout, že u pacientů s IBD, kteří dobře tolerují podávání dvouhodinové infuze infliximabu v rámci pravidelné udržovací léčby, může být doba podávání infuze zkrácena na jednu hodinu. V průběhu uvedené studie navíc nebyly zaznamenány žádné závažné infuzní reakce a nebyly odhaleny žádné jednoznačné prediktory těchto infuzních reakcí.

(mik)

Zdroj: Breynaert C., Ferrante M. et al.: Tolerability of shortened infliximab infusion times in patients with inflammatory bowel diseases: a single-center cohort study. Am J Gastroenterol. 2011; 106 (4): 778–85.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa