Zhodnocení osy GH/IGF-I u dospělých pacientů s celiakií

15. 5. 2019

Italští lékaři z endokrinologické a diabetologické kliniky v Miláně publikovali studii, jejímž cílem bylo zhodnocení osy GH/IGF-I a dalších funkcí hypofýzy u dospělých pacientů s celiakií.

Italští lékaři z endokrinologické a diabetologické kliniky v Miláně publikovali studii, jejímž cílem bylo zhodnocení osy GH/IGF-I a dalších funkcí hypofýzy u dospělých pacientů s celiakií.

Za tímto účelem bylo vyšetřeno dvacet osm dospělých pacientů s celiakií. Jednalo se o pacienty ve věku 19–74 let s indexem tělesné hmotnosti (BMI) v rozmezí 18,5–28,0. Autoři se při vyšetření zaměřili na bazální funkce štítné žlázy, nadledvin a gonád a mimo jiné také na koncentraci IGF-I, prolaktinu a další rutinní parametry. Dynamika sekrece růstového hormonu (GH) byla hodnocena GHRH-argininovým testem. U 20 pacientů byla rovněž zjišťována přítomnost protilátek proti hypofýze (APA).

U sedmi z 28 pacientů byla prokázána snížená sekrece GH (25 %), a to nezávisle na vzniku nemoci a bezlepkové dietě. Všech sedm pacientů bylo mužského pohlaví, u 2 z nich byl prokázán závažný a u 5 částečný nedostatek růstového hormonu (GHD). U pacientů s nedostatkem růstového hormonu byl stupeň inzulínové rezistence signifikantně vyšší než u pacientů s normální sekrecí GH. Stupeň inzulínové rezistence byl hodnocen za pomoci testů HOMA a QUICKI. Koncentrace IGF-I byly naopak jenom nepatrně nižší (17,7 ± 3,7 vs. 24,7 ± 6,3, p = NS). Protilátky proti hypofýze pak byly negativní u všech 20 sledovaných pacientů.

Závěrem lze říci, že u značného počtu dospělých pacientů s celiakií byla prokázána porušená sekrece GH. Tyto změny byly přítomné zejména u mužů, vznik onemocnění ani dietní režim na ně neměly žádny vliv. Vzhledem k nepřítomnosti protilátek proti hypofýze zůstává příčina této dysfunkce zatím nejasná, i když autoimunitní podíl v některých případech nelze zcela vyloučit.

(mik)

Zdroj: Horm Metab Res. 2009 Oct 7. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa