Ženy dodržují substituční léčbu závislosti na opioidech lépe než muži

17. 7. 2014

Retrospektivní porovnání užívání substituční léčby z důvodu závislosti na opioidech u mužů a žen ukázalo, že muži častěji zahajují tuto terapii ve vězení a dodržují ji pouze ve vězení. U žen bylo zjištěno delší dodržování substituční léčby, a to nezávisle na zařízení, kde byla léčba zahájena.

Retrospektivní porovnání užívání substituční léčby z důvodu závislosti na opioidech u mužů a žen ukázalo, že muži častěji zahajují tuto terapii ve vězení a dodržují ji pouze ve vězení. U žen bylo zjištěno delší dodržování substituční léčby, a to nezávisle na zařízení, kde byla léčba zahájena.

Údaje, ze kterých vycházejí tyto výsledky, pocházejí ze záznamů o prvním nasazení substituční léčby u populace osob závislých na opioidech v New South Wales v Austrálii v období 2000–2012. Hodnocena byla první epizoda užívání substituční léčby a profil jejího dlouhodobého užívání u mužů a u žen se zohledněním toho, zda byla léčba zahájena ve věznici, nebo v komunitě. Dodržování léčby bylo zjišťováno za 3, 6, 9 a 12 měsíců po zahájení.

Byly použity údaje od 15 600 osob, z nichž tvořili 70,1 % muži. V komunitě zahájilo substituční léčbu 80,7 % osob, u zbývajících 19,3 % byla tato léčba nasazena ve vězení. Výsledky ukázaly, že muži zahajují substituční léčbu ve vězení častěji než ženy (24,0 % vs. 9,3 %, p < 0,001) a více než polovina z nich (57,5 %) užívá tuto léčbu pouze ve vězení v porovnání s 41,8 % žen (p < 0,001). Užívání substituční léčby při první epizodě bylo delší u žen: v komunitě činil podíl doby s dodržování léčby 46,6 % u žen v porovnání s 39,1 % u mužů (p < 0,001) a ve vězení 41,3 % u žen a 30,8 % u mužů (p < 0,001).

(zza)

Zdroj: Gisev N., Degenhardt L., Larney S., et al. A comparative study of opioid substitution therapy utilisation among opioid-dependent men and women. Drug Alcohol Rev. 2014 May 20. doi: 10.1111/dar.12151. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa