"Železem saturovaný" hovězí laktoferin zlepšuje chemoterapeutický účinek tamoxifenu u léčby basal-like karcinomu prsu u myší

15. 5. 2019

Tamoxifen se užívá v hormonální léčbě rakoviny prsu s pozitivitou na estrogenní receptory (ER), ale má také chemopreventivní účinky proti ER negativním rakovinám.

Tamoxifen se užívá v hormonální léčbě rakoviny prsu s pozitivitou na estrogenní receptory (ER), ale má také chemopreventivní účinky proti ER negativním rakovinám. Tato studie si klade za cíl prozkoumat, zda může orální podávání železem saturovaného hovězího laktoferinu (Fe-Lf) zlepšit chemoterapeutický účinek tamoxifenu v léčbě ER negativní rakoviny prsu.

Metody

V modelu prevence rakoviny prsu byly samice myší Balb/c léčeny tamoxifenem (5 mg/kg) a jídelníček měly buď doplněný suplementem Fe-Lf (5 g/kg krmiva), nebo byly krmeny bez suplementu. Ve druhém týdnu byly těmto myším injikovány 4T1-rakovinné buňky do prsního tukového polštáře. V modelu léčby rakoviny se s léčbou tamoxifenem začalo až dva týdny po injikování rakovinných buněk. U myší byly následně zkoumány metastázy, růst tumoru, váha a hladiny interleukinu 18 (IL-18) a interferonu γ (IFN-γ).

Výsledky

Tamoxifen týdně (IC50~8 µM) inhiboval proliferaci 4T1-buněk ve farmakologických koncentracích in vitro. Ve studii na prevenci tumoru způsobil Fe-Lf obohacený jídelníček v kombinaci s tamoxifenem čtyřdenní zpoždění v rozvoji nádoru a výrazně snížil růst tumoru a počet metastáz v játrech a plicích o 48, 58 a 66 % (všechny P < 0,001) ve srovnání s neléčenou kontrolní skupinou. Kombinovaná léčba byla výrazně (všechny  P < 0,05) účinnější než jiné běžné monoterapie. Orálně podávaný Fe-Lf zmenšil váhový úbytek způsobený tamoxifenem a rakovinnou kachexií. Tato léčba pomohla v prevenci tamoxifenem indukovaných poklesů IL-18 a IFN-γ a střevních buněk exprimujících IL-18 a IFN-γ. Zároveň došlo ke zvýšení hladin Lf v leukocytech zbylých v lymfatické tkáni asociované se střevní sliznicí. V 4T1-nádorech byly zjištěny B-, T- a NK-buňky obsahující vysoké množství hladin Lf. Předpokládá se, že do nádorové tkáně migrovaly ze střev. Podobné účinky Fe-Lf a tamoxifenu na životnost rakovinných buněk byly pozorovány i v léčbě ostatních nádorů.

Závěr

Výsledky ukazují, že Fe-Lf je slibným přírodním adjuvanciem schopným podporovat chemoterapeutickou aktivitu tamoxifenu. Může mít využití k oddálení relapsu u pacientů s prsními nádory léčenými tamoxifenem, kteří jsou v riziku rozvoje ER-negativních tumorů.

(dak)

Zdroj: Xueying Sun, Ruohan Jiang, Aneta Przepiorski, Shiva Reddy, Geoffrey W Krissansen, „Iron-saturated“ bovine lactoferrin improves the chemotherapeutic effects of tamoxifen in the treatment of basal-like breast cancer in mice, BMC Cancer 2012, 12: 591; doi:10.1186/1471-2407-12-591Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa