Zahájení podávání metadonu v primární péči: studie ANRS-Methaville

15. 5. 2019

Ve Francii byla nedávno dokončena studie, která porovnávala účinnost metadonu při substituční léčbě zahájené u praktického lékaře v porovnání se stejnou léčbou, která byla zahájena v centru drogové závislosti. Hodnocena byla abstinence užívání ilegálních opiátů po jednom roce léčby.

Ve Francii byla nedávno dokončena studie, která porovnávala účinnost metadonu při substituční léčbě zahájené u praktického lékaře v porovnání se stejnou léčbou, která byla zahájena v centru drogové závislosti. Hodnocena byla abstinence užívání ilegálních opiátů po jednom roce léčby. Výsledky budou publikovány na konci roku 2012.

Jedinou možností podávání substituční léčby při odvykání závislosti na opiátech ve Francii je zahájení léčby buprenorfinem nebo metadonem ve specializovaném centru pro drogovou a alkoholovou závislost s následným předáním pacienta do péče praktického lékaře po stabilizaci dávky. Stále se rozšiřující používání buprenorfinu při substituční léčbě v primární péči vedlo ovšem ve Francii k výraznému snížení prevalence HIV infekce u drogově závislých, kteří si opiáty aplikují injekčně. Proto byla uspořádána studie, která hodnotí možnost zvýšení dostupnosti substituční léčby drogově závislých.

ANRS-Methaville je randomizovaná multicentrická studie, která porovnává noninferioritu zahájení substituční léčby metadonem v primární péči a v centru drogové závislosti CSAPA. Studie probíhala mezi lednem 2009 a lednem 2011 ve 12 centrech, z nichž každé tvořil jeden lékař z CSAPA a několik praktických lékařů. Praktičtí lékaři prošli před zahájením studie speciálním školením. Pacienti byli náhodně rozděleni k zahájení léčby metadonem u praktického lékaře (n = 147) a v CSAPA (n = 49). Během iniciální fáze substituční léčby byli pacienti v primární péči každý den kontrolováni. Hlavním sledovaným parametrem je podíl pacientů, kteří po jednom roce substituční léčby neužívali nelegální opiáty. Tento podíl pacientů bude porovnán z hlediska noninferiority ve skupině se zahájením léčby metadonem v primární péči a v CSAPA.

Jedná se o první studii, která je zaměřena na zvýšení dostupnosti substituční léčby pro drogově závislé ve Francii. Pokud studie prokáže noninferioritu modelu se zahájením substituční léčby u vyškolených praktických lékařů, je možné, že dojde ke změně preskripčního omezení a politiky při léčbě drogové závislosti.

(zza)

Zdroj: Roux P. et al. Initiation of Methadone in primary care (ANRS-Methaville): a phase III randomized intervention trial. BMC Public Health. 2012 Jun 28; 12 (1): 488. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa