Za projevy revmatoidní artritidy mohou B-buňky synoviální tekutiny

15. 5. 2019

Projevy chronického zánětu a postižení kloubů u revmatoidní artritidy jsou výsledkem působení složité sítě cytokinů. K identifikování buněčných zdrojů těchto cytokinů byla v unikátní studii porovnávána jejich exprese napříč pěti největšími buněčnými populacemi zastoupenými v synoviální tekutině a v periferní krvi.

Projevy chronického zánětu a postižení kloubů u revmatoidní artritidy jsou výsledkem působení složité sítě cytokinů. K identifikování buněčných zdrojů těchto cytokinů byla v unikátní studii porovnávána jejich exprese napříč pěti největšími buněčnými populacemi zastoupenými v synoviální tekutině a v periferní krvi.

Metody:

Zánětlivé buňky byly odebrány od 12 pacientů s revmatoidní artritidou a rozčleněny na CD4 a CD8 T-buňky, B-buňky, makrofágy a neutrofily. mRNA exprese pro 41 cytokinů byla stanovena pomocí real-time PCR za použití mikrofluidních karet. Exprese cytokinu RANKL (receptor activator nuclear factor kappa B ligand) byla dále potvrzena flow cytometrií a imunoflourescencí.

Výsledky:

Nový systematický přístup se osvědčil a podle očekávání byly v buněčných populacích detekovány cytokiny charakteristické pro T-buňky a myeloidní buňky. Navíc byla učiněna nová pozorování, mezi nimiž je pozoruhodná vysoká exprese RANKL mRNA v B-buňkách synoviální tekutiny.

Diskuze:

Předchozí studie informovaly o expresi RANKL synoviálními fibroblasty, T-buňkami a chondrocyty. Tato studie ovšem jako první informuje o expresi RANKL B-buňkami u revmatoidní artritidy. Cytokin RANKL je nezbytný pro rozvoj osteoklastů a zprostředkovává rozrušování kostí. U RANKL-deficientních myší došlo k alteraci populací B a T buněk a chybění lymfatických uzlin, což ukazuje na možný význam RANKL pro vývoj lymfocytů a organogenezi lymfatických uzlin.

Předpokládalo se, že diferenciace B-buněk v plazmatické buňky a produkce revmatoidních faktorů a anticitrulinovaných bílkovinných protilátek přispívají k onemocnění, ovšem B-buňky zřejmě mají větší úlohu. Prezentace antigenu B-buňkami se může podílet na aktivaci T-buněk a tím nepřímo na zvýšené produkci cytokinů T-buňkami. Na druhou stranu mRNA profil cytokinů produkovaných B-buňkami neznamená zásadní podíl B-buněk na produkci IL-10, ale spíše ukazuje na prozánětlivý vliv této buněčné populace v synovii.

(dak)

Zdroj: Lorraine Yeo et al. Cytokine mRNA profiling identifies B cells as a major source of RANKL in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2011;70: 2022-2028 originally published online July 8 2011; doi:10.1136/ard.2011.153312Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa