Výsledky studie AXIS: axitinib versus sorafenib u metastazujícího renálního karcinomu

15. 5. 2019

Na letošním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ACSO), který proběhl 3.–7. června 2011 v Chicagu, byla prezentována studie amerických autorů, která porovnávala axitinib a sorafenib jako terapii druhé volby u metastazujícího renálního karcinomu (mRCC).

Na letošním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ACSO), který proběhl 3.–7. června 2011 v Chicagu, byla prezentována studie amerických autorů, která porovnávala axitinib a sorafenib jako terapii druhé volby u metastazujícího renálního karcinomu (mRCC). V randomizované III. fázi studie AXIS prokázal axitinib u mRCC lepší účinnost než sorafenib v dosažení mediánu přežití bez progrese (PFS). Sledován byl i vliv na subjektivní potíže pacienta.

Do studie bylo zahrnuto 723 pacientů s mRCC, kteří byli randomizováni k užívání 5 mg axitinibu dvakrát denně nebo 400 mg sorafenibu dvakrát denně. Zároveň byly pravidelně vyhodnocovány subjektivní příznaky nemoci a účinky léčby pacienty. K tomu byl použit dotazník Functional Assessment of Cancer Therapy-Kindey Cancer Symptom Index (FKSI-15), který pacienti vyplňovali před zahájením léčby a poté každé 4 týdny až do 28. dne po podání poslední dávky. Byla provedena multivarietní analýza získaných dat a statistické zhodnocení doby do výrazného zhoršení stavu (time to deterioration, TTD), které bylo definováno jako úmrtí, progrese choroby nebo zhoršení FKSI-15 o ≥ 5 bodů.

Výsledky:

Dotazníkové šetření proběhlo úspěšně u zhruba 90 % pacientů. Hodnocení příznaků nemoci a léčby pacientem bylo srovnatelné u obou preparátů. Hodnocení parametru TTD dopadlo asi o 25 % lépe pro axitinib (p = 0,0001). PFS bylo u axitinibu 6,7 měsíce v porovnání se 4,7 měsíce u sorafenibu (poměr rizik 0,665, p < 0,0001). Axitinib jako terapie druhé volby u mRCC tedy v porovnání se sorafenibem prodloužil PFS a oddálil nástup výrazného zhoršení stavu (zhoršení příznaků/progrese choroby/úmrtí), i když hodnocení vývoje nemoci a léčby pacienty bylo u obou preparátů srovnatelné.

(zza)

Zdroj: Cella D., Escudier B., Rini B. I., et al. Patient-reported outcomes (PROs) in phase III AXIS trial of axitinib versus sorafenib as second-line therapy for metastatic renal cell carcinoma (mRCC). J Clin Oncol 2011. 29 (suppl); abstr 4504.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa