Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

15. 5. 2019

To, že v jaterních buňkách, které jsou napadeny virem hepatitidy C, dochází k virové expresi, je známý fakt. Daleko méně se ale ví o vlivu železa na oxidativní stres, expresi hemoxygenázy a virovou expresi v těchto buňkách.

To, že v jaterních buňkách, které jsou napadeny virem hepatitidy C, dochází k virové expresi, je známý fakt. Daleko méně se ale ví o vlivu železa na oxidativní stres, expresi hemoxygenázy a virovou expresi v těchto buňkách. To se proto pokusili osvětlit američtí vědci, kteří své výsledky publikovali v odborném medicínském časopise World Journal of Gastroenterology. Cílem studie vědců z Carolinas Medical Center v americkém Charlotte bylo zjistit, jaký vliv má železo na oxidativní stres, hemoxygenázu 1 a expresi viru hepatitidy C v hepatitidou infikovaných jaterních buňkách.

Jako modelové buňky byly ve výzkumu použity lidské jaterní buňky několika buněčných linií, které byly uchovávány v prostředí se zvýšenou koncentrací železa v kultivačním roztoku. Měření pak zahrnovala jak kvantitativní stanovení mRNA pomocí RT-PCR (reverzní transkriptázová polymerázová řetězová reakce), tak i stanovení proteinů pomocí Western blottu.

Výsledky měření

Jak ukázalo měření, železo, v tomto výzkumu ve formě železité nitrotriacetátové soli, signifikantně zvyšovalo oxidativní stres a upregulovalo expresi genu, který kóduje hemoxygenázu 1. Na druhou stranu ale železo vůbec neovlivňovalo expresi mRNA nebo proteinů represoru hemoxygenázy 1, Bach1.

Útlum upregulace nukleárního factor-erythroid 2-related faktoru 2 (Nrf2) hemoxygenázy pomocí Nrf2-siRNA pak snížil i FeNTA-mediovanou upregulaci mRNA hladin hemoxygenázy 1. Účinky železa pak byly zcela blokovány pomocí deferoxaminu (DFO).

Kromě účinků na geny hemoxygenázy železo způsobilo i změny hladin viru v buňkách, konkrétně signifikantní snížení jak mRNA, tak i proteinů virového jádra VHC, a to v průměru o 80 až 90 %.

Závěry studie

Jak se ve studii ukázalo, nadbytek železa upreguluje expresi hemoxygenázy v buňkách jaterní tkáně a zároveň snižuje expresi genů viru virové hepatitidy C v těchto buňkách. To podle vědců může mít pravděpodobně vliv na snížení poškození jater způsobené kombinací virové hepatitidy C s nadměrným zatížením organismu železem.

(kam)

Zdroj: Hou W. H. et al.: Iron increases HMOX1 and decreases hepatitis C viral expression in HCV-expressing cells, World J Gastroenterol. 2009. Sep 28; 15 (36): 4499–510.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa