Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

15. 5. 2019

V časopise Journal of Antimicrobial Chemotherapy byla nedávno publikována práce španělských vědců, která se zabývala vlivem terapie hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem na riziko kardiovaskulárních onemocnění.

V časopise Journal of Antimicrobial Chemotherapy byla nedávno publikována práce španělských vědců, která se zabývala vlivem terapie hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem na riziko kardiovaskulárních onemocnění. Autoři provedli sériová měření několika laboratorních markerů u HCV monoinfikovaných a HCV/HIV koinfikovaných pacientů.

V této longitudinální studii byly v průběhu léčby pegylovaným interferonem s ribavirinem a po jejím ukončení měřeny parametry zánětu, oxidativního stresu i koagulační parametry. Do studie bylo zařazeno celkem 56 pacientů, 32 z nich (57,1 %) s koinfekcí HCV a HIV a 24 (42,9 %) s monoinfekcí HCV.

V průběhu anti-HCV terapie došlo k signifikantnímu poklesu koncentrace matrixové metaloproteinázy 9 (P < 0,001), intracelulární adhezní molekuly 1 (ICAM-1; P ≤ 0,01) a oxidovaných lipoproteinů s nízkou denzitou (P = 0,002). Naproti tomu došlo v průběhu terapie k vzestupu hladin vaskulární celulární adhezní molekuly 1 (VCAM-1), monocytárního chemotaktického proteinu-1 (MCP-1) a fibrinogenu. Po přerušení terapie byly hladiny ICAM-1, VCAM-1 a tumor nekrotizujícího faktoru alfa signifikantně nižší než při vstupu do studie, přičemž tyto změny se týkaly pouze pacientů, kteří dosáhli setrvalé virologické odpovědi (SVR). Poklesy hladin aminotransferáz a HCV RNA od vstupu do studie korelovaly pozitivně s poklesem koncentrací ICAM-1 šest měsíců po přerušení terapie. Změny těchto biomarkerů byly podobné u HIV koinfikovaných i neinfikovaných pacientů.

Terapie hepatitidy C vede k různým změnám několika biomarkerů kardiovaskulárního rizika, z nichž většina má antiaterogenní efekt, nicméně antiaterogenní efekt přetrvává po přerušení terapie pouze u pacientů se SVR.

(mik)

Zdroj: Masiá M., Robledano C., López N., Escolano C., Gutiérrez F. Treatment for hepatitis C virus with pegylated interferon-{alpha} plus ribavirin induces anti-atherogenic effects on cardiovascular risk biomarkers in HIV-infected and -uninfected patients. J Antimicrob Chemother. Publikováno on-line 28. května 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa