Vliv terapie golimumabem s metotrexátem u pacientů s těžkou aktivní revmatoidní artritidou

14. 8. 2014

Červencové on-line vydání Clinical Rheumatology přineslo zajímavé výsledky post-hoc analýzy studie GO-BEFORE, hodnotící benefity kombinované terapie golimumabem s metotrexátem (MTX) ve srovnání s monoterapií MTX u pacientů se závažnou aktivní revmatoidní artritidou (RA), kteří dosud MTX léčeni nebyli.

Červencové on-line vydání Clinical Rheumatology přineslo zajímavé výsledky post-hoc analýzy studie GO-BEFORE, hodnotící benefity kombinované terapie golimumabem s metotrexátem (MTX) ve srovnání s monoterapií MTX u pacientů se závažnou aktivní revmatoidní artritidou (RA), kteří dosud MTX léčeni nebyli.

Do zmiňované analýzy byli zařazeni MTX-naivní pacienti s RA ze studie GO-BEFORE, kteří byli randomizováni k užívání placeba s MTX (n = 160), golimumabu v dávce 50 mg s MTX (n = 159) nebo golimumabu v dávce 100 mg spolu s MTX (n = 159). Část pacientů s těžkou formou nemoci byla vyčleněna na základě vstupních kritérií: CRP ≥ 1,5 mg/dl, CRP ≥ 3,0 mg/dl, počet oteklých kloubů (swollen joint count, SJC) ≥ 10 a počet bolestivých kloubů (tender joint count, TJC) ≥ 12, SJC ≥ 20/TJC ≥ 12, skóre DAS28-CRP > 5,1 a pozitivita protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu.

Léčebný efekt kombinace golimumabu s MTX oproti monoterapii MTX byl hodnocen na základě těchto parametrů: podíl pacientů, u kterých došlo k alespoň 20-, 50- a 70% zlepšení na základě kritérií ACR (American College of Rheumatology), kritérií EULAR (European League Against Rheumatism) DAS28-CRP, snížení hodnoty DAS28-CRP < 2,6, klinicky významnému zlepšení fyzikálního nálezu a změně Sharpova skóre (s modifikací podle van der Heijde) ≤ 0 v 52. týdnu.

Klinická odpověď byla výraznější ve skupinách léčených kombinací MTX s golimumabem ve srovnání s placebem, a to ve všech hodnocených parametrech. Navíc byl léčebný efekt golimumabu s MTX vyšší u pacientů s těžkým onemocněním ve srovnání s obecnou studijní populací studie GO-BEFORE. Terapeutické výhody léčby golimumabem s MTX oproti monoterapii MTX byly nejvíce vyjádřené v podskupině pacientů s CRP ≥ 3,0 mg/dl a SJC ≥ 20/TJC ≥ 12.

Zlepšení symptomů a příznaků RA po kombinované terapii golimumabem s MTX a zmírnění strukturálního postižení bylo tedy patrné v celé sledované studijní populaci studie GO-BEFORE s výrazněji vyjádřeným efektem u pacientů s vysokou aktivitou onemocnění.

(mik)

Zdroj: Emery P., Fleischmann R. M., Hsia E. C. et al. Efficacy of golimumab plus methotrexate in methotrexate-naïve patients with severe active rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. Publikováno on-line 9. července 2014; doi: 10.1007/s10067-014-2731-yPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa