Vliv hypotermie při otevřené implantaci aortální chlopně na neurokognitivní funkce

14. 5. 2019

Švýcarští kardiochirurgové neprokázali přínos mírné hypotermie (32 °C) pro neurokognitivní funkce u 60 pacientů, kteří podstoupili implantaci biologické náhrady aortální chlopně. V této prospektivní randomizované studii byl porovnáván vliv mírné hypotermie (32 °C) při elektivní izolované implantaci biologické náhrady aortální chlopně s účinky operace provedené za normotermických podmínek (37 °C).

Švýcarští kardiochirurgové neprokázali přínos mírné hypotermie (32 °C) pro neurokognitivní funkce u 60 pacientů, kteří podstoupili implantaci biologické náhrady aortální chlopně.

V této prospektivní randomizované studii byl porovnáván vliv mírné hypotermie (32 °C) při elektivní izolované implantaci biologické náhrady aortální chlopně s účinky operace provedené za normotermických podmínek (37 °C). Do každé skupiny bylo náhodně zařazeno 30 pacientů, jejichž průměrný věk byl 67 ± 8 let a průměrné aditivní EuroSCORE 5,6 ± 2,4. Před operací, 1 týden po operaci a 4 měsíce po operaci byly u pacientů objektivně měřeny neurokognitivní funkce pomocí P300 sluchově evokovaných potenciálů.

P300 evokované potenciály se před operací mezi pacienty s hypotermickou (370 ms) a normotermickou operací srdce (373 ms) nelišily (p = 0,85). Jeden týden po operaci bylo zjištěno zhoršení neurokognitivních funkcí (prodloužení vrcholových latencí P300) jak u pacientů operovaných při normotermii (402 ms, p < 0,0001), tak při mírné hypotermii (405 ms, p < 0,0001). Prodloužení vrcholových latencí přetrvávalo u obou skupin pacientů ještě 4 týdny po operaci (394 ms při normotermii a 400 ms při hypotermii, p = 0,042). Porovnání obou skupin neukázalo v tomto ohledu statisticky významný rozdíl po 1 týdnu (p = 0,54) ani po 4 měsících (p = 0,67) po operaci. Klinické parametry a výskyt nežádoucích příhod byly u obou skupin srovnatelné.

Podle výsledků této studie neznamená hypotermie (32 °C) při otevřené implantaci biologické náhrady aortální chlopně z hlediska neuroprotekce žádný významný přínos. U pacientů po této operaci byl zjištěn měřitelný subklinický kognitivní deficit přetrvávající i 4 měsíce po operaci. Aby bylo možné dále zkvalitnit vynikající výsledky těchto operací, bude třeba se zaměřit na jiné faktory, než je řízená hypotermie.

(zza)

Zdroj: Fakin R., Zimpfer D., Sodeck G. H., et al. Influence of temperature management on neurocognitive function in biological aortic valve replacement. A prospective randomized trial. J Cardiovasc Surg (Torino). 2012 Feb; 53 (1): 107–112.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa