Vliv alkoholu na riziko vzniku karcinomu prsu, nově podle histologického typu nádoru a jeho senzitivity k estrogenovým receptorům

15. 5. 2019

Ženy, které pijí průměrně jeden alkoholický nápoj denně, mají téměř dvakrát větší riziko vzniku hormondependentního karcinomu prsu než abstinentky.

Ženy, které pijí průměrně jeden alkoholický nápoj denně, mají téměř dvakrát větší riziko vzniku hormondependentního karcinomu prsu než abstinentky.

Alkohol a typy nádorů prsu

Již v minulosti se objevila metaanalýza o zvyšování rizika vzniku karcinomu prsu při vyšší konzumaci alkoholu. Nyní popisovaná metaanalýza, jež byla souhrnem 20 studií, se ale zaměřila na spojitost alkoholu s karcinomem prsu v obecné rovině. Doposud existuje jen velmi málo informací o vlivu alkoholu na různé histologické typy karcinomu prsu.  

Analýza, publikovaná v odborném časopisu Journal of the National Cancer Institute, prokázala statisticky signifikantní asociaci mezi konzumací alkoholu a lobulárním invazivním karcinomem prsu. Tato souvislost byla nalezena pouze u hormondependentních tumorů, nikoliv u hormonnondependentních tumorů. Analýza rovněž ukázala, že alkohol ovlivňuje zejména riziko vzniku lobulárního invazivního karcinomu, daleko méně již riziko vzniku duktálního invazivního karcinomu.  

Jak si stály abstinentky oproti konzumentkám alkoholu?

Pětiletý výzkum zahrnul přes 87 tisíc žen, které byly rozděleny do 3 skupin – abstinentky, bývalé konzumentky a současné konzumentky alkoholu. Ženy z poslední skupiny byly dále rozděleny do 6 kategorií podle toho, jak velká byla jejich týdenní konzumace alkoholu.  

Během následujícího sledování byl diagnostikován karcinom prsu více než 3 tisícům žen. Zvýšená konzumace alkoholu měla vliv na vyšší riziko vzniku tohoto karcinomu. Další analýza prokázala vliv alkoholu zejména na hormondependentní formu nádoru, a to s rizikem: 1,6krát větším u současných konzumentek alkoholu než u abstinentek v případě lobulárního karcinomu prsu, 1,2krát větším u současných konzumentek alkoholu než u abstinentek v případě duktálního karcinomu prsu.  

(ercp)  

Zdroj:
Alcohol consumption and risk of postmenopausal breast cancer by subtype. J Natl Cancer Inst 2010. Publikováno online 23. srpna 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa