Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

15. 5. 2019

aponští autoři celogenomové studie zjistili, že změny v DEPDC5 genu na 22. chromozomu jsou spojeny se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u jedinců s hepatitidou C.

Japonští autoři celogenomové studie zjistili, že změny v DEPDC5 genu na 22. chromozomu jsou spojeny se zvýšeným rizikem hepatocelulárního karcinomu u jedinců s hepatitidou C. Chronická infekce virem hepatitidy C (HCV) totiž může vést v průběhu let ke vzniku závažného jaterního onemocnění včetně pokročilé cirhózy a hepatocelulárního karcinomu.

Ve studii popisované v červencovém on-line vydání Nature Genetics analyzovali vědci z RIKEN Institutu v Hirošimě celkem 467 538 jednoduchých nukleotidových polymorfizmů neboli SNPs (variace v jediném místě genu) u jedinců s chronickou hepatitidou C. 212 z nich trpělo současně hepatocelulárním karcinomem, zatímco 765 nikoliv.

Vědci identifikovali intronický SNP – rs 1012068 – na lokusu DEPDC5 22. chromozomu, který byl asociován se zvýšeným rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu. Poté vědci potvrdili tuto asociaci ve studii případů a kontrol sestávající ze 710 jedinců s hepatocelulárním karcinomem a 1 625 bez něj, přičemž byla nalezena signifikantní korelace.

Tyto nálezy podporují předpoklad, že běžné varianty lokusu DEPDC5 ovlivňují vnímavost ke vzniku HCC u japonských jedinců s chronickou hepatitidou C. Prohlubování znalostí o mechanizmech vzniku HCC a objevení mutace (SNP) v rámci lokusu DEPDC5 tak poskytuje cenný cíl pro nové terapeutické postupy, což by mohlo být slibným krokem v boji proti jedné z nejčastějších smrtících malignit.

(mik)

Zdroj: Miki D., Ochi H., Hayes C. N. et al. Variation in the DEPDC5 locus is associated with progression to hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C virus carriers. Nat Genet. Publikováno on-line 3. července 2011; doi: 10.1038/ng.876Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa