V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

15. 5. 2019

Neuropsychická toxicita je běžným na dávce závislým nežádoucím účinkem léčby interferonem.

Neuropsychická toxicita je běžným na dávce závislým nežádoucím účinkem léčby interferonem. Primárním cílem studie vědců z univerzity v Michiganu bylo proto zjistit, jestli je dlouhodobá terapie nízkou dávkou pegylovaného interferonu (PEG-IFN) spojena s vyšší incidencí kognitivních poruch u pacientů s chronickou hepatitidou C ve srovnání s neléčenými pacienty, kteří se účastnili studie HALT-C (Hepatitis C Antiviral Long-Term treatment against Cirrhosis).

Metodika studie

Celkem 129 pacientů s chronickou hepatitidou C a nálezem pokročilé fibrózy absolvovalo 10 neuropsychologických testů a vyplnili dotazník „The Beck Depression Inventory“ před zahájením studie a poté po 12, 24, 36 a 48 měsících v průběhu dlouhodobého užívání PEG-IFN (v dávce 90 ug/týden) nebo placeba během randomizované fáze studie HALT-C. Kognitivní porucha byla pak definována jako skóre globálního deficitu (GDS) > nebo = 1,0.

Výsledky

Průměrný věk pacientů byl 51,2 roku, 67 % z nich byli muži a 42 % mělo cirhózu. Po zhodnocení vstupních GDS skóre se průměrné GDS skóre signifikantně neměnilo v čase (p = 0,46) ani v léčené skupině (p = 0,49). Kognitivní funkce u 66 pacientů na udržovací terapii PEG-IFN nebyly ovlivněny ani adherencí k léčbě (p = 0,14). Skóre Beck Deppresion dotazníku se v průběhu studie signifikantně nezvýšilo (p = 0,60), ani se neměnilo v jednotlivých skupinách (p = 0,74). Přestože došlo v průběhu následného sledování u 32 % pacientů ke zhoršení jaterního postižení, četnost a závažnost kognitivních poruch se nelišily ve skupině s jaterním postižením či bez něho (p = 0,71).

Závěr

Podle výsledků studie není úroveň kognitivních funkcí u pacientů s chronickou hepatitidou C ovlivněna terapií nízko dávkovaným PEG-IFN. Stejně tak nebyly v průběhu 3,5letého následného sledování kognitivní funkce ovlivněny progresí jaterního postižení.

(mik)

Zdroj: Fontana RJ, et al. Cognitive function does not worsen during long-term low-dose peginterferon therapy in patients with chronic hepatitis C. Am J Gastroenterol 2010(Jul);105(7):1551-1560.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa