Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

15. 5. 2019

Souvislost mezi užíváním statinů, hodnotami LDL a TC a dosažením setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených peginterferonem a ribavirinem nebyla dosud dostatečně zhodnocena.

Souvislost mezi užíváním statinů, hodnotami LDL (low density lipoprotein) a TC (total cholesterol – celkový cholesterol) a dosažením setrvalé virologické odpovědi (SVR – sustained virological response) u pacientů léčených peginterferonem a ribavirinem nebyla dosud dostatečně zhodnocena. Cílem popisované retrospektivní analýzy bylo stanovit, zda užívání statinů a výška hladin lipidů mohou souviset se SVR.

Celkem bylo léčeno 3 070 dosud neléčených pacientů s HCV genotypem 1, z nichž 66 mělo normální hodnoty lipidů a i u nich byl nasazen statin, naopak 805 pacientů mělo zvýšené hladiny lipidů. Pacienti byli léčeni peginterferonem alfa 2a nebo alfa 2b a ribavirinem po dobu 48 týdnů. U pacientů, kteří na léčbu neodpovídali ve 12. nebo ve 24. týdnu, byla léčba ukončena. Virologické odpovědi ve 4. a 12. týdnu a na konci léčby a pravděpodobnost dosažení SVR byly zhodnoceny s ohledem na užívání statinů před léčbou a v souvislosti s hladinami lipidů (LDL a TC).

Virologická odpověď ve 4. a 12. týdnu a pravděpodobnost dosažení SVR byly signifikantně vyšší ve skupině pacientů užívajících statiny. Pacienti užívající statiny měli vyšší pravděpodobnost SVR, pokud byli starší než 48 let (56 vs. 34 %), běloši (62 vs. 43 %) a ženského pohlaví (70 vs. 40 %). Virologická odpověď ve 12. týdnu a na konci léčby a procento dosažení SVR byly vyšší u pacientů s elevovanými hodnotami LDL a TC.

V závěru autoři uvádějí, že užívání statinů nebylo u zkoumaných pacientů časté. Přesto i v takto malém souboru pacientů bylo zřejmé, že ti, co statiny užívali, měli signifikantně vyšší pravděpodobnost dosažení SVR bez ohledu na vztah mezi SVR a bazální hladinou lipidů. I když monoterapie statiny přechodně snižovala i hladinu HCV, bude nezbytný další výzkum k odhalení potenciálu statinů v adjuvantní léčbě v kombinaci s pegintronem a ribavirinem.

(jos)

Zdroj: přednáška S. Harrisona, AASLD Congress 2009, Boston, November 2, 2009, Hynes Convention Center, The Liver Meeting, The 60th Annual Meeting of The American Association for the study of Liver Diseases.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa