Užitou denní dávku buprenorfinu lze určit podle koncentrace této látky ve vlasech

14. 7. 2014

Nová validovaná metoda umožňuje stanovení buprenorfinu (BUP) a jeho hlavního metabolitu norbuprenorfinu (NBUP) ve vzorku vlasů. Množství BUP i NBUP i jejich poměr ve vlasu koreluje s užitou denní dávkou Subuxonu® v substituční léčbě osob závislých na opioidech.

Nová validovaná metoda umožňuje stanovení buprenorfinu (BUP) a jeho hlavního metabolitu norbuprenorfinu (NBUP) ve vzorku vlasů. Množství BUP i NBUP i jejich poměr ve vlasu koreluje s užitou denní dávkou Subuxonu® v substituční léčbě osob závislých na opioidech.

Řečtí autoři publikovali v červnu 2014 svoji práci, ve které ověřovali použitelnost metody stanovení BUP a NBUP ve vzorcích vlasů při substituční léčbě. Zařadili 36 osob dříve závislých na heroinu, které užívaly buprenorfin. Uvedené látky vědci izolovali z vlasů extrakcí metanolem a stanovili jejich množství pomocí metody kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie.

Rozmezí koncentrace BUP mezi kvartily bylo 11,4–37,4 pg/mg v proximální části vlasu, 5,8–43,3 pg/mg ve střední části a 4,3–33,9 v části vlasu nejvzdálenější kořínku. Stejná rozmezí pro NBUP činila 27,0–147,6, resp. 21,5–164,7, resp. 20,4–103,6 pg/mg. Poměr koncentrace BUP/NBUP byl 0,5. Denní dávka Subuxonu® statisticky významně korelovala s množstvím BUP (p = 0,001) i NBUP (p = 0,023) ve vlasu i s jejich poměrem (p = 0,010). Nebyla zjištěna žádná korelace mezi délkou podávání Subuxonu® a koncentrací BUP a NBUP.

Tato metoda byla úspěšně použita ke stanovení BUP a NBUP ve vzorcích vlasů u osob dříve závislých na heroinu se substituční léčbou Subuxonem®.

(zza)

Zdroj: Belivanis S., Tzatzarakis M. N., Vakonaki E, et al. Buprenorphine and nor-buprenorphine levels in head hair samples from former heroin users under Suboxone® treatment. Drug Test Anal. 2014 Jun; 6 Suppl 1: 93–100; doi: 10.1002/dta.1611.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa